Post Consultancy Urk

Post Consultancy Urk

Bent u het zat om na een dag hard werken nog eens achter uw computer te kruipen om uw administratie bij te werken? Wordt het financiële deel u soms allemaal teveel? Dan zijn wij de oplossing voor u!

Onze diensten

Onze diensten

Bij ons geeft u uw (financiële) rompslomp vertrouwd uit handen!
Vissen is vissen niet meer

Vissen is vissen niet meer

Men zegt wel eens gekscherend "vissen is vissen niet meer". Al dat geregel aan de wal moest er niet bijzitten. De ‘roots’ van Post Consultancy liggen bij de visserij, waardoor ook veel kennis en knowhow m.b.t. de visserij- en maritieme sector aanwezig is.

 • Post Consultancy Urk
 • Onze diensten
 • Vissen is vissen niet meer
 • Post Consultancy Urk

  Bent u het zat om na een dag hard werken nog eens achter uw computer te kruipen om uw administratie bij te werken? Wordt het financiële deel u soms allemaal teveel? Dan zijn wij de oplossing voor u!

  Post Consultancy is een jong bedrijf gevestigd in Urk en is actief in de financiële dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf. Zij kenmerkt zich met name door haar laagdrempeligheid. De ondernemer kan ten allen tijde binnenlopen in het kantoor en zal dan nooit onverrichterzake het pand weer verlaten.

  Lees verder

 • Onze diensten

  Bij ons geeft u uw (financiële) rompslomp vertrouwd uit handen!

  Bent u het zat om na een dag hard werken nog eens achter uw computer te kruipen en wordt het u soms teveel, dan zijn wij de oplossing.

  Onze dienstverlening bestaat uit een aantal zaken waaronder:

  Wij bieden onze diensten aan tegen een voordelig tarief gezien het feit dat administratiekantoren over het algemeen werken voor een lager tarief dan bijvoorbeeld de grote accountantskantoren.

  Lees verder

 • Vissen is vissen niet meer

  Men zegt wel eens gekscherend "vissen is vissen niet meer". Al dat geregel aan de wal moest er niet bijzitten. De ‘roots’ van Post Consultancy liggen bij de visserij, waardoor ook veel kennis en knowhow m.b.t. de visserij- en maritieme sector aanwezig is.

  Mede door de moeilijke tijden die nu ontstaan zijn in de visserij willen wij u een helpende hand bieden voor de meest uiteenlopende zaken zoals:

  • Advisering en administratieve ondersteuning bij al uw vraagstukken.
  • Het beoordelen van uw offertes voor te plegen investeringen.
  • Deelloonadministratie.
  • Tussenpersoon tussen de schipper/eigenaar en uw bank.
  • Hulp bij het regelen bij defecten op zee; al het regelwerk aan de wal.

  Lees verder

 • Post Consultancy Urk
 • Onze diensten
 • Vissen is vissen niet meer

Post Consultancy Urk

Bent u het zat om na een dag hard werken nog eens achter uw computer te kruipen om uw administratie bij te werken? Wordt het financiële deel u soms allemaal teveel? Dan zijn wij de oplossing voor u!

Lees verder

Onze diensten

Bij ons geeft u uw (financiële) rompslomp vertrouwd uit handen!

Lees verder

Vissen is vissen niet meer

Men zegt wel eens gekscherend "vissen is vissen niet meer". Al dat geregel aan de wal moest er niet bijzitten.

De ‘roots’ van Post Consultancy liggen bij de visserij, waardoor ook veel kennis en knowhow m.b.t. de visserij- en maritieme sector aanwezig is.

Lees verder • Administratie
  & boekhouding • Jaarrapporten
  & prognoses • Starters
  begeleiding • Subsidie advies
  of aanvragen • Visserij en
  binnenvaart • Crowdfunding / Financiering

Fiscaal nieuws

Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

23 april 2017 - De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 vier uitspraken gedaan over btw die moet worden betaald over het privégebruik van auto's van de zaak. In deze uitspraken  oordeelt de Hoge Raad over problemen die samenhangen met de (ingrijpende) wijziging van de heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak per 1 juli 2011. Vanaf die datum is de ondernemer – indien voor het gebruik van de auto geen vergoeding wordt ontvangen – btw verschuldigd over de kosten van het privégebruik. 

Omdat deze kosten niet altijd makkelijk zijn vast te stellen, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten dat ondernemers ervoor mogen kiezen voor het privégebruik 2,7% van de catalogusprijs van de auto aan btw te betalen (forfaitaire regeling). Als de gebruiker voor het privégebruik van de auto aan de ondernemer een vergoeding moet betalen, geldt sinds 1 juli 2011 dat als deze vergoeding lager is dan in de markt gebruikelijk, btw verschuldigd is over deze hogere marktwaarde (‘normale waarde'). De Hoge Raad oordeelt dat als het gebruik  van de forfaitaire regeling ertoe heeft geleid dat de ondernemer meer btw heeft betaald dan over de aan het privégebruik toe te rekenen (werkelijke) uitgaven, de ondernemer in zoverre recht heeft op een teruggave van btw. De ondernemer moet dan gegevens verstrekken over de omvang van het privégebruik. Daarbij kan worden gedacht aan de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto bruikbaar is, de werkzaamheden binnen de onderneming van degene die de auto gebruikt of statistische gegevens. De kilometeradministratie is niet het enige bewijs dat hiervoor wordt toegelaten. In twee van de vier zaken was aangevoerd dat leaseauto's voor de btw anders worden behandeld dan auto's die de ondernemer in eigendom heeft, onder meer omdat voor leaseauto's die zonder vergoeding voor privédoeleinden worden gebruikt, geen heffing van btw verschuldigd zou zijn. De Hoge Raad oordeelt hierover dat van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen leaseauto's en auto's die de ondernemer in eigendom heeft geen sprake is omdat zowel over het privégebruik van leaseauto's als van auto's die de ondernemer in eigendom heeft btw is verschuldigd.De wetswijziging waarbij een lage vergoeding voor privégebruik wordt ‘opgetrokken' naar de marktwaarde heeft plaatsgevonden per 1 januari 2012. De regeling geldt echter al vanaf 1 juli 2011. In zoverre heeft de regeling daarom terugwerkende kracht.  Naar het oordeel van de Hoge Raad is deze terugwerkende kracht gerechtvaardigd, onder meer omdat de wetswijziging al in juni 2011 is aangekondigd door middel van een persbericht.

Ook onder de vóór 1 juli 2011 geldende regelgeving mochten ondernemers een forfaitaire regeling gebruiken voor het privégebruik van de auto van de zaak. Die regeling was (ook) in een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën neergelegd. In dat besluit stond dat de ondernemer de over het privégebruik verschuldigde btw aan het eind van het jaar moest betalen. Omdat dit beleidsbesluit met ingang van 1 juli 2011 was ingetrokken, werd aangevoerd dat er geen grondslag meer was voor deze ‘einde-jaarsheffing'. De Hoge Raad oordeelt anders en heeft beslist dat de verplichting is blijven bestaan om aan het einde van het jaar 2011 over het privégebruik van de auto van de zaak in het eerste halfjaar van 2011 btw te betalen.In twee van de vier zaken verwijst de Hoge Raad de zaak naar het hof 's-Hertogenbosch. Dat hof zal moeten onderzoeken wat de omvang van het privégebruik van de auto's in de desbetreffende zaken is. In de andere twee zaken zijn alle klachtendoor de Hoge Raad ongegrond verklaard.De hiervoor omschreven wijzigingen in de regelgeving hebben geleid tot een groot aantal (rond de twee miljoen) bezwaarschriften. De staatssecretaris van Financiën heeft deze bezwaarschriften aangewezen als massaal bezwaar. Aan de hand van deze vier uitspraken van de Hoge Raad zal de Belastingdienst op deze bezwaarschriften beslissen.

Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Belastingcontrole bij zzp'ers

Belastingcontrole bij zzp'ers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

19 april 2017 - Wat kan ik als zzp'er verwachten bij een controle door de Belastingdienst?De Belastingdienst kan bij een controle bekijken of de manier waarop in de praktijk wordt gewerkt, aansluit bij wat in de (model)overeenkomst staat. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak dat u volkomen vrij bent in hoe u de opdracht uitvoert. Blijkt dat de opdrachtgever in de praktijk bepaalt hoe u de opdracht moet uitvoeren, dan is de conclusie dat niet conform de overeenkomst is gewerkt.

Is vervolgens de conclusie dat de arbeidsrelatie een dienstbetrekking is, dan moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden. In de overgangsperiode tot 1 mei 2017 zal de Belastingdienst nog geen naheffingsaanslagen opleggen.Of er sprake is van een dienstbetrekking moet de Belastingdienst bewijzen. Gaat het over uw aangifte inkomstenbelasting? Dan moet u aannemelijk maken dat u ondernemer bent.Vooraf kan de Belastingdienst niet precies aangeven welke documenten u bij een controle moet kunnen laten zien. Alle vastleggingen over uw opdrachten kunnen van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de (model)overeenkomst, eventuele voortgangsrapportages, emailverkeer, facturen en gespreksverslagen.

Belastingcontrole bij zzp'ers - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Overzicht betaaldatums 2017

Overzicht betaaldatums 2017 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

19 april 2017 - Krijgt u maandelijks belastinggeld terug via een voorlopige aanslag of hebt u recht op toeslagen? Dan kunt u deze bedragen op de volgende date tegemoet zien: Betaaldata voorlopige teruggaven 2017 Dinsdag 18 april voor april Maandag 15 mei voor mei Donderdag 15 juni voor juni Maandag 17 juli voor juli Dinsdag 15 augustus voor augustus Vrijdag 15 september voor september Maandag 16 oktober voor oktober Woensdag 15 november voor november Vrijdag 15 december voor december Uiterlijk om 24:00 uur staat het geld op uw rekening. Tenzij u klant bent bij de ING. Dan staat het bedrag al voor 12.00 uur op uw rekening.  

Betaaldata toeslagen 2017

Donderdag 20 april voor de maand mei

Maandag 22 mei voor de maand juni

Dinsdag 20 juni voor de maand juli

Donderdag 20 juli voor de maand augustus

Maandag 21 augustus voor de maand september

Woensdag 20 september voor de maand oktober

Vrijdag 20 oktober voor de maand november

Maandag 20 november voor de maand december

Uiterlijk om 24:00 uur staat het geld op uw rekening. Tenzij u klant bent bij de ING. Dan staat de toeslag al voor 12.00 uur op uw rekening.

 

Overzicht betaaldatums 2017 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2017 vastgesteld

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2017 vastgesteld - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

9 april 2017 - Eigen rijders die internationale ritten maken, mogen per gereden dag een vast bedrag van hun winst aftrekken als verblijfskosten. Voor 2017 is dit bedrag € 35,50.

Het bedrag dat eigen rijders mogen aftrekken, wordt jaarlijks aangepast. Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:- De rit moet langer duren dan 24 uur;- De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand:- De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.Eigen rijders kunnen er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. Zij moeten dan wel aannemelijk kunnen maken dat hun werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag.

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2017 vastgesteld - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Blijf op de hoogte

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste fiscale nieuws.

Het team van Post Consultancy

 • L. (Louwe) Post
 • M.N. (Maria) Post
 • L. (Liesbeth) Kramer
 • Drs. J.L. (Johannes) Weerstand R.C.
 • I. (Ineke) de Boer – Post
 • C. (Claudia) Post –Weerstand
 • J. (Jurian) Molenaar
 • K. (Kathy) de Berg
 • G. (Gerrit) Post
 • N. (Nelleke) Post – Evink
 • L. (Louwe) Post

  L. (Louwe) Post

  Oprichter / eigenaar
 • M.N. (Maria) Post

  M.N. (Maria) Post

  Mede eigenaar
 • L. (Liesbeth) Kramer

  L. (Liesbeth) Kramer

  Administratief medewerkster
 • Drs. J.L. (Johannes) Weerstand R.C.

  Drs. J.L. (Johannes) Weerstand R.C.

  Register controller
 • I. (Ineke) de Boer – Post

  I. (Ineke) de Boer – Post

  Administratief medewerkster
 • C. (Claudia) Post –Weerstand

  C. (Claudia) Post –Weerstand

  Administratief medewerkster
 • J. (Jurian) Molenaar

  J. (Jurian) Molenaar

  Assistent Accountant
 • K. (Kathy) de Berg

  K. (Kathy) de Berg

  Directie secretaresse
 • G. (Gerrit) Post

  G. (Gerrit) Post

  Beginnend Assistent Accountant
 • N. (Nelleke) Post – Evink

  N. (Nelleke) Post – Evink

  Interieur verzorgster

Volg ons op Twitter

Aanvullende diensten

 • Weforsea
 • Weforsea

  Weforsea Crowdfunding biedt een platform voor kapitaal, waar investeerders en kapitaalvragers elkaar ontmoeten. Hierbij richten we ons voornamelijk, mede vanwege onze achtergrond ervaring en expertise, op maritieme- en visserij gerelateerde projecten.

Post Consultancy

Breehorn 2
8321 WP Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


 

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input
Invalid Input