Fiscaal nieuws

Giftenaftrek 2018

Giftenaftrek 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 9 januari 2018 - Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere giften) geldt in 2018 een drempel van € 60 of, als dat meer is, 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Tevens geldt voor deze andere giften een maximum van 10% van dat inkomen. Bij fiscale partners geldt dat zij hun andere giften en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen.

Giften die de vorm hebben van het afzien van een vergoeding van kosten voor vervoer per auto, anders dan per taxi, worden in aanmerking genomen voor € 0,19 (€ 0,19) per kilometer.Het afzien van een kostenvergoeding, bijvoorbeeld door een vrijwilliger, kan onder voorwaarden worden aangemerkt als aftrekbare gift.Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling kan in aanmerking worden genomen voor 1,25 keer het bedrag van de gedane gift. Deze vermenigvuldigingsfactor wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Giftenaftrek 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Giftenaftrek 2018

Dinsdag 9 januari 2018 - Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere giften) geldt in 2018 een drempel van € 60 of, als dat meer is, 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Tevens geldt voor deze andere giften een maximum van 10% van dat inkomen. Bij fiscale partners geldt dat zij hun andere giften en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen.

 

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 28 december 2017 - In 2018 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 2,45%-punt (2%-punt ) verlaagd ten opzichte van het tarief van de vierde schijf. 

In 2018 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 49,5% (50%) voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

Donderdag 28 december 2017 - In 2018 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 2,45%-punt (2%-punt ) verlaagd ten opzichte van het tarief van de vierde schijf. 

 

Heffingvrij vermogen en Box 3

Heffingvrij vermogen en Box 3 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 26 december 2017 - Spaarders en beleggers gaan in 2018 minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.  

Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van komend jaar dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het komende belastingjaar 2018 wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017.

Heffingvrij vermogen en Box 3 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Heffingvrij vermogen en Box 3

Dinsdag 26 december 2017 - Spaarders en beleggers gaan in 2018 minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.  

 

Verhoging tabaksaccijns

Verhoging tabaksaccijns - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 26 december 2017 - Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. 

Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 18 cent duurder (accijns+btw) en een pakje shag van 40 gram wordt 36 cent duurder (accijns + btw).

Verhoging tabaksaccijns - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verhoging tabaksaccijns

Dinsdag 26 december 2017 - Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. 

 

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 26 december 2017 - De voorgenomen stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelastingvan € 200.000 naar (uiteindelijk) € 350.000 in de periode van 2018 tot 2021 gaat nietdoor. 

De bovengrens van de eerste tariefschijf blijft in 2018 dus gehandhaafd op € 200.000.

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt niet verlengd

Dinsdag 26 december 2017 - De voorgenomen stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelastingvan € 200.000 naar (uiteindelijk) € 350.000 in de periode van 2018 tot 2021 gaat nietdoor. 

 

Maximumtarief rijbewijs 2018 bekend

Maximumtarief rijbewijs 2018 bekend - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 17 december 2017 - Het in de legesverordening op te nemen tarief voor 2018 is maximaal € 39,45. Voor een spoedaanvraag komt daar € 34,10 aan rijkskostendeel bij.

Voor een rijbewijs is het maximum voor het gemeentelijk kostendeel voor 2018 vastgesteld op € 29,75 (was € 29,29). De Rijkskostencomponent RKC blijft gelijk: € 9,70 voor een regulier rijbewijs, verhoogd met € 34,10 voor een spoedaanvraag.

 

Maximumtarief rijbewijs 2018 bekend - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maximumtarief rijbewijs 2018 bekend

Zondag 17 december 2017 - Het in de legesverordening op te nemen tarief voor 2018 is maximaal € 39,45. Voor een spoedaanvraag komt daar € 34,10 aan rijkskostendeel bij.

 

Ondernemers: veranderingen in 2018

Ondernemers: veranderingen in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 16 december 2017 - Veranderingen die al zeker zijn voor ondernemers in 2018 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

Afschaffing btw-landbouwregelingPer 1 januari 2018 vervalt de btw-landbouwregeling. Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan vanaf 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten.

Eigen vermogen voor bbz omhoogU mag in 2018 als zelfstandige in de bijstand een vermogen hebben van € 188.997. Dit was € 186.498. 

Starterskrediet omhoogHet maximale starterskrediet gaat in 2018 omhoog naar € 36.155 ( €35.677 in 2017). 

Loonkostenvoordelen in plaats van premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemersVoor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon voor werkgeversVanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit is het jeugd-LIV genoemd.

Ondernemers: veranderingen in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Ondernemers: veranderingen in 2018

Zaterdag 16 december 2017 - Veranderingen die al zeker zijn voor ondernemers in 2018 vindt u hier. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend.

 

Man-vrouwfirma

Man-vrouwfirma - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 7 december 2017 - Als uw partner meewerkt, kunt u met uw partner een firma aangaan. 

De meewerkende partner wordt dan ook zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting en heeft daardoor recht op alle ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de 14%-MKB-winstvrijstelling en de fiscale oudedagsreserve (FOR), tenzij de partner alleen ondersteunende werkzaamheden verricht. Voorwaarde is dat een firmacontract wordt opgesteld, waarin voor de aanvangsdatum van de firma een terugwerkende kracht van maximaal negen maanden kan worden opgenomen. Overleg met uw adviseur over het (gewenste) effect.

Man-vrouwfirma - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Man-vrouwfirma

Donderdag 7 december 2017 - Als uw partner meewerkt, kunt u met uw partner een firma aangaan. 

 

Pensioen in eigen beheer afkopen? In 2017 de hoogste korting

Pensioen in eigen beheer afkopen? In 2017 de hoogste korting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 3 december 2017 - Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om de fiscale balanswaarde van het opgebouwde pensioen af te kopen. Als u dat nog in 2017 doet, krijgt u een korting van 34,5% op de fiscale balanswaarde van het opgebouwde pensioen.  

Volgende jarenAfkopen met korting kan ook nog in 2018 en 2019.

Afkoop in 2018: korting is 25%Afkoop in 2019: korting is 19,5%De fiscale balanswaarde wordt op het moment van afkoop belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Pensioen in eigen beheer afkopen? In 2017 de hoogste korting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Pensioen in eigen beheer afkopen? In 2017 de hoogste korting

Zondag 3 december 2017 - Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om de fiscale balanswaarde van het opgebouwde pensioen af te kopen. Als u dat nog in 2017 doet, krijgt u een korting van 34,5% op de fiscale balanswaarde van het opgebouwde pensioen.  

 

Wegenbelasting auto (mrb) 2018 - 2020

Wegenbelasting auto (mrb) 2018 - 2020 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 25 november 2017 - Wat er voor u verandert in de motorrijtuigenbelasting (mrb) hangt af van het soort auto. Dit zijn de wijzigingen voor 2018. Mrb volledig elektrische auto in 2018 Net als in 2017, betaalt u in 2018 geen wegenbelasting voor een volledig elektrische auto. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil zo volledig elektrisch rijden stimuleren. En draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.  

Mrb plug-in hybride auto in 2018Een plug-in hybride auto heet ook wel een plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Sinds 2017 gaat de berekening van de mrb voor dit soort auto's over het hele gewicht. Inclusief de accu. Tot 2017 werd het gewicht van de accu in mindering gebracht bij de berekening van de mrb (kilocorrectie).

Plug-in hybride auto's rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daardoor zijn ze minder energiezuinig en milieuvriendelijk. Daarom bouwt het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren af.

Voor plug-in hybride auto's geldt tot en met 2020 een halftarief in de mrb. Dit betekent dat u de helft van het tarief voor een gewone auto betaalt.

Mrb diesel vanaf 2019 omhoogVoor dieselauto's zonder fabrieksroetfilter gaat de mrb per 2019 omhoog met 15%. Dit is inclusief het deel van de mrb dat naar de provincies gaat (provinciale opcenten). Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilo betekent dat een verhoging van € 225 per jaar.

Wegenbelasting auto (mrb) 2018 - 2020 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Wegenbelasting auto (mrb) 2018 - 2020

Zaterdag 25 november 2017 - Wat er voor u verandert in de motorrijtuigenbelasting (mrb) hangt af van het soort auto. Dit zijn de wijzigingen voor 2018. Mrb volledig elektrische auto in 2018 Net als in 2017, betaalt u in 2018 geen wegenbelasting voor een volledig elektrische auto. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil zo volledig elektrisch rijden stimuleren. En draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.  

 

Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input
Ongeldige invoer