Fiscaal nieuws

Belastingdienst stuurt brief ‘Voornemen intrekken btw-ondernemers’

Belastingdienst stuurt brief ‘Voornemen intrekken btw-ondernemers’ - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 19 maart 2018 - De Belastingdienst heeft op 17 maart 2018 een brief gestuurd naar ondernemers die de laatste 2 perioden nog geen aangifte omzetbelasting hebben ingediend. Hebt u de brief ontvangen en is uw onderneming niet gestopt?

Neem dan snel contact op met ons.

Belastingdienst stuurt brief ‘Voornemen intrekken btw-ondernemers’ - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Belastingdienst stuurt brief ‘Voornemen intrekken btw-ondernemers’

Maandag 19 maart 2018 - De Belastingdienst heeft op 17 maart 2018 een brief gestuurd naar ondernemers die de laatste 2 perioden nog geen aangifte omzetbelasting hebben ingediend. Hebt u de brief ontvangen en is uw onderneming niet gestopt?

 

Duitse tolheffing uitgesteld tot 2020

Duitse tolheffing uitgesteld tot 2020 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zaterdag 10 maart 2018 - De tolheffing voor buitenlandse weggebruikers op Duitse snelwegen wordt uitgesteld tot 2020. Het tolsysteem kan niet eerder worden ingevoerd door vertraging in de aanbestedingsprocedure, gebrekkige bescherming van persoonsgegevens en omdat de leveranciers de financiering nog niet rond hebben.  

Duitse burgers zouden ter compensatie voor de tolheffingen een lagere wegenbelasting hoeven te betalen. Voor buitenlandse automobilisten wordt het gebruik van het Duitse wegennet echter aanzienlijk duurder. Eind 2017 stapten Nederland, Oostenrijk en Luxemburg naar het Europese Hof van Justitie, omdat zij vinden dat het Duitse tolsysteem afbreuk doet aan de douane-unie. Het Hof heeft nog geen uitspraak gedaan.

Duitse tolheffing uitgesteld tot 2020 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Duitse tolheffing uitgesteld tot 2020

Zaterdag 10 maart 2018 - De tolheffing voor buitenlandse weggebruikers op Duitse snelwegen wordt uitgesteld tot 2020. Het tolsysteem kan niet eerder worden ingevoerd door vertraging in de aanbestedingsprocedure, gebrekkige bescherming van persoonsgegevens en omdat de leveranciers de financiering nog niet rond hebben.  

 

Als u in 2017 bent gescheiden

Als u in 2017 bent gescheiden - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 4 maart 2018 - Als u in 2017 bent gescheiden, heeft dit fiscale gevolgen. Let hierbij op de volgende punten:Hoe zijn de fiscale afspraken in het echtscheidingsconvenant? De aangifte moet u conform deze afspraken verzorgen.

Is er een gezamenlijke eigen woning? Dan speelt het begrip woongenot een belangrijke rol. De waarde van het woongenot is gelijk aan het eigenwoningforfait. Blijft na de scheiding een van de partners in de gezamenlijke eigen woning wonen en heeft hij een deel van de woning in eigendom? Dan geldt het andere deel als ‘ontvangen woongenot'. De blijvende partner moet het ontvangen woongenot opgeven als ontvangen alimentatie. De vertrekkende partner kan het verstrekte woongenot in aftrek brengen.De Belastingdienst ziet regelmatig de fout dat de vertrekkende partner het verstrekte woongenot in aftrek brengt maar dat de blijvende partner het ontvangen woongenot niet opgeeft. 

Als u in 2017 bent gescheiden - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Als u in 2017 bent gescheiden

Zondag 4 maart 2018 - Als u in 2017 bent gescheiden, heeft dit fiscale gevolgen. Let hierbij op de volgende punten:Hoe zijn de fiscale afspraken in het echtscheidingsconvenant? De aangifte moet u conform deze afspraken verzorgen.

 

Bijleenregeling eigen woning

Bijleenregeling eigen woning - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 4 maart 2018 - Omdat de laatste jaren veel woningen van eigenaar zijn gewisseld, verdient de bijleenregeling eigen woning extra aandacht. De bijleenregeling eigen woning is van toepassing in de situatie waarin een eigen woning wordt verkocht met een hogere waarde dan de eigen woningschuld. Dit betekent dat geld overblijft na de aflossing van de eigenwoningschuld, ook wel de eigenwoningreserve genoemd.  

Als u binnen een periode van 3 jaar opnieuw een eigen woning verwerft, kunt u niet de volledige eigenwoningrente aftrekken. De rente die u maximaal kunt aftrekken is de aankoopprijs van de nieuwe eigen woning minus de eigenwoningreserve.

Bijleenregeling eigen woning - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Bijleenregeling eigen woning

Zondag 4 maart 2018 - Omdat de laatste jaren veel woningen van eigenaar zijn gewisseld, verdient de bijleenregeling eigen woning extra aandacht. De bijleenregeling eigen woning is van toepassing in de situatie waarin een eigen woning wordt verkocht met een hogere waarde dan de eigen woningschuld. Dit betekent dat geld overblijft na de aflossing van de eigenwoningschuld, ook wel de eigenwoningreserve genoemd.  

 

Gemeenten heffen € 9,7 miljard in 2018

Gemeenten heffen € 9,7 miljard in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 4 maart 2018 - Gemeenten verwachten in 2018 € 9,7 miljard aan gemeentelijke heffingen te innen. Dit is 2,5 procent meer dan in 2017. De onroerendezaakbelasting (OZB) levert alle 380 gemeenten dit jaar naar verwachting € 4 miljard op. Dat meldt het CBS op basis van de gemeentelijke begrotingen voor 2018.

De OZB, de rioolheffing en de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen. Samen zijn ze met ruim € 7,3 miljard goed voor 75 procent van alle heffingen.De opbrengst van de OZB stijgt dit jaar met 2,5 procent naar € 4 miljard. De OZB betreft niet alleen de belasting op woningen, maar ook die op niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Iets meer dan de helft van de OZB wordt geïnd op woningen. De vier grote steden Rotterdam (€ 242 miljoen), Amsterdam (€ 167 miljoen), Utrecht (€ 98 miljoen) en Den Haag (€ 86 miljoen) hebben de hoogste opbrengsten uit de OZB begroot. Gemiddeld maakt de OZB voor gemeenten 40,7 procent uit van de totale heffingen.De begrote opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing daalt dit jaar met 0,2 procent tot iets meer dan € 1,7 miljard, aldus het CBS.

Gemeenten heffen € 9,7 miljard in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Gemeenten heffen € 9,7 miljard in 2018

Zondag 4 maart 2018 - Gemeenten verwachten in 2018 € 9,7 miljard aan gemeentelijke heffingen te innen. Dit is 2,5 procent meer dan in 2017. De onroerendezaakbelasting (OZB) levert alle 380 gemeenten dit jaar naar verwachting € 4 miljard op. Dat meldt het CBS op basis van de gemeentelijke begrotingen voor 2018.

 

Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer

Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 13 februari 2018 - Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van de Belastingdienst. In januari en februari duurt dat langer. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In januari 2018 heeft de Belastingdienst extra veel formulieren 'Opgaaf zonnepaneelhouders' ontvangen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad op 15 december 2017. Het lukt de Belastingdienst nu niet binnen de normale termijn van 5 werkdagen te reageren. Daardoor zal iedereen die zich in januari en februari heeft aangemeld als ondernemer, langer moeten wachten op een bericht van de belastingdienst.

Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari langer

Dinsdag 13 februari 2018 - Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van de Belastingdienst. In januari en februari duurt dat langer. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 12 februari 2018 - De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Maandag 12 februari 2018 - De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

 

Informatie over schenk- en erfbelasting

Informatie over schenk- en erfbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Maandag 12 februari 2018 - De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de vertraagde oplevering van het nieuwe behandelsysteem voor de schenk- en erfbelasting. Hij wijst er op dat de bouw van onderdelen van het systeem complexer was dan voorzien. Als andere oorzaken van de vertraging in de oplevering van behandelsystemen voor de schenk- en erfbelasting noemt hij gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement en onderdelen die onvoldoende met elkaar in verbinding staan.  

Om de overlast voor burgers tot een minimum te beperken, zijn een aantal maatregelen genomen.

ErfbelastingBij belastingaanslagen over aangiften erfbelasting met betrekking tot overlijdens vanaf 1 januari 2017 wordt vanwege de vertraging geen belastingrente in rekening gebracht. Al geheven Belastingrente over aangiften vanaf die datum geeft de Belastingdienst terug.Ook komt capaciteit beschikbaar bij de bouwers van de systemen en komen er tijdelijk mensen bij om de achterstand in aanslagoplegging bij de erfbelasting in te lopen.SchenkbelastingBij de schenkbelasting kunnen nu alleen voorlopige aanslagen worden opgelegd. Het opleggen van definitieve aanslagen wordt mogelijk in de loop van 2019. Voor de meeste belastingplichtigen zal de definitieve aanslag gelijk zijn aan de voorlopige aanslag. De Belastingdienst onderzoekt mogelijkheden om belastingplichtigen vooruitlopend op de definitieve aanslag al zekerheid te geven over hun definitieve aanslag. De definitieve aanslagen worden wel opgelegd binnen de wettelijke termijnen. 

Informatie over schenk- en erfbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Informatie over schenk- en erfbelasting

Maandag 12 februari 2018 - De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de vertraagde oplevering van het nieuwe behandelsysteem voor de schenk- en erfbelasting. Hij wijst er op dat de bouw van onderdelen van het systeem complexer was dan voorzien. Als andere oorzaken van de vertraging in de oplevering van behandelsystemen voor de schenk- en erfbelasting noemt hij gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement en onderdelen die onvoldoende met elkaar in verbinding staan.  

 

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 23 januari 2018 - De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn (nogmaals) aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.  

Op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst stuurde de Luxemburgse overheid eind december 2017 veel documenten met waardevolle informatie over bankgegevens uit Luxemburg. Deze informatie is geanalyseerd. Daaruit blijkt dat een aantal Nederlandse belastingplichtigen die een rekening bij een Luxemburgse bank hebben (gehad) de Belastingdienst, zowel door het niet opgeven van tegoeden bij deze bank als tijdens procedures en rechtszaken die eerder zijn gevoerd, in het verleden ernstig hebben misleid. 

Aanslagen, boetes en proceduresOp basis van de ontvangen contra-informatie uit Luxemburg gaat de Belastingdienst deze belastingplichtigen op gepaste wijze behandelen. Dat kan betekenen dat de Belastingdienst aanslagen en of boetes gaat opleggen of procedures over opgelegde maar bestreden aanslagen nogmaals gaat voeren. Hierdoor kan de Belastingdienst lopende procedures in het voordeel afronden. Ook strafrechtelijke vervolging is daarbij 1 van de opties. 

GegevensuitwisselingDe kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Zo ontvangt de Belastingdienst behalve informatie van bankgegevens uit Luxemburg ook informatie over bankgegevens van Nederlandse inwoners uit Zwitserland en België.

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening

Dinsdag 23 januari 2018 - De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn (nogmaals) aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.  

 

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 23 januari 2018 - Sinds 1 juli 2017 mag u als dga geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. U kunt er voor kiezen om het in eigen beheer verzekerde pensioen af te kopen. In 2018 geldt een afkoopkorting van 25%.  

Bij afkoop in 2018 mag u de korting van 25% toepassen op de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015. Over de waardeaangroei over de periode 31 december 2015 tot het moment van de afkoop geldt geen korting.

Bij afkopen wordt de gehele fiscale balanswaarde minus de korting op het moment van de afkoop ineens belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Afkopen kan nog in 2018 en 2019. Bij afkoop in 2019 is de korting 19,5%.

Let op!De korting van 34,5% was alleen van toepassing bij afkoop van het pensioen eigen beheer in 2017. 

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018

Dinsdag 23 januari 2018 - Sinds 1 juli 2017 mag u als dga geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. U kunt er voor kiezen om het in eigen beheer verzekerde pensioen af te kopen. In 2018 geldt een afkoopkorting van 25%.  

 

Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input
Ongeldige invoer