Fiscaal nieuws

‘Btw-verhoging kost banen en omzet’

‘Btw-verhoging kost banen en omzet’ - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 24 september 2017 - Een eventuele verhoging van de btw treft veel ondernemers negatief. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in de richting van de onderhandelaars aan de formatietafel. De ondernemingsorganisaties dringen er met klem op aan het plan te heroverwegen.  

OnrustEen artikel in de Telegraaf van maandag 18 september 2017 heeft grote onrust veroorzaakt bij veel ondernemers in diverse sectoren. De krant schrijft dat op de formatietafel het plan ligt om het verlaagde btw-tarief van 6 procent te verhogen tot 8 procent.

Daling omzetVNO-NCW en MKB-Nederland wijzen de onderhandelaars er met nadruk op dat deze potentiële btw-verhoging ondernemers negatief kan treffen. Zij grijpt in op die producten en diensten waar alle mensen gebruik van maken, vaak dagelijks. Het duurder maken van deze producten en diensten leidt naar alle waarschijnlijkheid tot een daling van de omzet en afnemende werkgelegenheid. Daarbij is van groot belang dat het in veel sectoren gaat om werkgelegenheid voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

GrensstreekEen ander ongewenst effect is het weglekken van klandizie over de grens. Producten en diensten worden duurder in Nederland dan in België of Duitsland. Buitenlandse ondernemers profiteren dan van deze verhoging.

‘Btw-verhoging kost banen en omzet’ - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

‘Btw-verhoging kost banen en omzet’

Zondag 24 september 2017 - Een eventuele verhoging van de btw treft veel ondernemers negatief. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in de richting van de onderhandelaars aan de formatietafel. De ondernemingsorganisaties dringen er met klem op aan het plan te heroverwegen.  

 

Btw-landbouwregeling afgeschaft

Btw-landbouwregeling afgeschaft - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 20 september 2017 - Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan per 1 januari 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten. Op die datum vervalt de btw-landbouwregeling. 

Ook vervalt daarmee het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten die vooral aan landbouwers worden geleverd. Daartegenover staat landbouwers de btw kunnen terugvragen voor geleverde goederen en diensten. De btw-landbouwregling is onaantrekkelijk voor landbouwers die veel investeren. Bovendien verschillen landbouwers niet meer wezenlijk van andere ondernemers, door de modernisering van de sector. Om die reden komt de regeling te vervallen. De maatregel werd in september 2016 door het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt.

Btw-landbouwregeling afgeschaft - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Btw-landbouwregeling afgeschaft

Woensdag 20 september 2017 - Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan per 1 januari 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten. Op die datum vervalt de btw-landbouwregeling. 

 

BPM bij verkoop bestelauto

BPM bij verkoop bestelauto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 20 september 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 mag voor de berekening van de verschuldigde BPM bij de verkoop van een gebruikte bestelauto, in plaats van de forfaitaire afschrijvingstabel worden uitgegaan van de werkelijke waardevermindering. De thans voorgeschreven afschrijvingsmethodiek bij de bestelauto van een ondernemer is namelijk strijdig met het Europese recht, bepaalde ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. 

In de berechte zaak ging het om een gebruikte bestelauto die door een ondernemer vanuit Duitsland werd geïmporteerd naar Nederland. Ten aanzien van de bestelauto werd de BPM-vrijstelling voor ondernemers toegepast. De bestelauto werd vervolgens binnen vijf jaar na eerste ingebruikneming verkocht aan een particulier. Hierdoor voldeed de ondernemer niet meer aan alle voorwaarden en was hij alsnog een bedrag aan (BPM) verschuldigd, verminderd met een afschrijving. Op basis van de Wet BPM moet die vermindering worden bepaald aan de hand van de forfaitaire afschrijvingstabel. De ondernemer was echter van mening dat de vermindering ook kon worden bepaald aan de hand van de werkelijke waardevermindering van de bestelauto. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat op het moment van het verschuldigd worden van de BPM de wetgeving buiten toepassing moet blijven indien en voor zover de toepassing ervan leidt tot een heffing die hoger is dan het bedrag aan BPM dat is begrepen in de waarde van vergelijkbare bestelauto's die zich op het moment van het verschuldigd worden van de belasting in het binnenland bevinden. U mag er daarom voor kiezen het verschuldigde bedrag aan BPM te berekenen naar de werkelijke waarde van de bestelauto op het moment waarop niet langer aan de vrijstellingsvoorwaarden wordt voldaan.

BPM bij verkoop bestelauto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

BPM bij verkoop bestelauto

Woensdag 20 september 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 mag voor de berekening van de verschuldigde BPM bij de verkoop van een gebruikte bestelauto, in plaats van de forfaitaire afschrijvingstabel worden uitgegaan van de werkelijke waardevermindering. De thans voorgeschreven afschrijvingsmethodiek bij de bestelauto van een ondernemer is namelijk strijdig met het Europese recht, bepaalde ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. 

 

Straks minder vennootschapsbelasting betalen

Straks minder vennootschapsbelasting betalen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Woensdag 20 september 2017 - Goed nieuws voor ondernemers met een bv. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2018 verlengd naar € 250.000. Nu is die nog € 200.000.

Het tarief in de eerste schijf bedraagt 20%. Vanaf € 250.000 is het tarief 25%. Met het verlengen van de eerste schijf wil de overheid het vestigingsklimaat in ons land aantrekkelijk houden

Straks minder vennootschapsbelasting betalen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Straks minder vennootschapsbelasting betalen

Woensdag 20 september 2017 - Goed nieuws voor ondernemers met een bv. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2018 verlengd naar € 250.000. Nu is die nog € 200.000.

 

Advies A-G: btw verschuldigd over parkeerbelasting

Advies A-G: btw verschuldigd over parkeerbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 10 september 2017 - Het door gemeenten aanbieden van straatparkeren moet worden onderworpen aan de heffing van btw. Dat adviseert advocaat-generaalEttema de Hoge Raad. 

In deze zaak is aan een belastingplichtige een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd wegens het parkeren van zijn voertuig op de openbare weg. De belastingplichtige verzocht de heffingsambtenaar van de betreffende gemeente hem een factuur met vermelding van btw uit te reiken voor het op de bestreden naheffingsaanslag vermelde bedrag. Dit bedrag aan btw zou de belastingplichtige dan in zijn aangifte omzetbelasting in aftrek kunnen brengen. Een gemeente is in principe niet belastingplichtig voor de btw, voor zover zij als overheid optreedt. Op deze hoofdregel geldt een uitzondering indien het niet heffen van btw leidt tot concurrentievervalsing. Volgens de advocaat-generaalleidt het aanmerken van de gemeente als niet-belastingplichtige (zodat voor straatparkeren geen btw wordt geheven), terwijl particuliere exploitanten wel btw verschuldigd zijn voor slagboomparkeren, tot een dergelijke concurrentievervalsing. Het gevolg van deze conclusie is dat gemeenten verplicht zijn btw te heffen over de parkeerbelasting voor het straatparkeren. De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen.

Advies A-G: btw verschuldigd over parkeerbelasting - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Advies A-G: btw verschuldigd over parkeerbelasting

Zondag 10 september 2017 - Het door gemeenten aanbieden van straatparkeren moet worden onderworpen aan de heffing van btw. Dat adviseert advocaat-generaalEttema de Hoge Raad. 

 

21% btw op alcoholhoudende dranken bij eten in restaurant

21% btw op alcoholhoudende dranken bij eten in restaurant - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Dinsdag 5 september 2017 - Bij de belastingrechter in Den Bosch is een procedure gevoerd over de vraag of het verstrekken van alcoholhoudende dranken in horecagelegenheden is onderworpen aan het lage 6% btw-tarief of aan het gewone btw-tarief van 21%. 

In casu gaat het om een restaurant  dat alcoholhoudende dranken serveert bij het eten. Hierop is het nomale btw-tarief van toepassing, oordeelt de belastingrechter.

21% btw op alcoholhoudende dranken bij eten in restaurant - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

21% btw op alcoholhoudende dranken bij eten in restaurant

Dinsdag 5 september 2017 - Bij de belastingrechter in Den Bosch is een procedure gevoerd over de vraag of het verstrekken van alcoholhoudende dranken in horecagelegenheden is onderworpen aan het lage 6% btw-tarief of aan het gewone btw-tarief van 21%. 

 

Wetsvoorstel: kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

Wetsvoorstel: kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Donderdag 31 augustus 2017 - Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Dit staat in een wetsvoorstel van de staatssecretaris van SZW dat naar de Tweede Kamer is gezonden. 

Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht worden.Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder besluit tot het uitbetalen daarvan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders en de sociale partners om dit anders te gaan organiseren.Volgens de staatssecretaris zet dit echt zoden aan de dijk voor werknemers die vaak van baan veranderen. Al hun kleine en versnipperde pensioentjes kunnen nu worden samengevoegd tot één beter pensioen.Op dit moment gaat het om ongeveer 4,5 miljoen kleine pensioenpotjes. Dat zijn bedragen onder de € 466 (per jaar). Met name mensen met parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel verschillende pensioenpotjes op.

Wetsvoorstel: kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Wetsvoorstel: kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

Donderdag 31 augustus 2017 - Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Dit staat in een wetsvoorstel van de staatssecretaris van SZW dat naar de Tweede Kamer is gezonden. 

 

Belastingdienst zegt het zelf ook: innen belastingen in gevaar

Belastingdienst zegt het zelf ook: innen belastingen in gevaar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 20 augustus 2017 - Er zijn zoveel problemen met de ict-systemen van de Belastingdienst, dat de inning van belastingen in gevaar kan komen. Die conclusie trekt de Belastingdienst zelf in een interne evaluatie, blijkt uit een document dat de Volkskrant in handen heeft gekregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).Eerder dit jaar meldde de Commissie onderzoek Belastingdienst ook al dat het innen van de belastingen in gevaar is, door problemen bij de Belastingdienst. De commissie schreef in een kritisch rapport over te weinig kennis bij de top over fiscale zaken, over organisatorische problemen en ict-problemen.

Nu blijkt dat de Belastingdienst in een interne evaluatie ook zelf signaleert dat er grote problemen zijn. "De continuïteit van het inningsproces is niet gegarandeerd", staat in de evaluatie. De kennis van de huidige, vaak oude, computersystemen wordt steeds schaarser doordat mensen die ermee kunnen werken met pensioen gaan of bij de fiscus zijn vertrokken. Een groot deel van de systemen voldoet niet meer, maar vernieuwing blijft uit.

MillenniumbugDe fiscus gebruikt zo'n zeshonderd ict-systemen, die vaak niet op elkaar aansluiten. Enkele tientallen daarvan hebben het stempel 'opruimen' gekregen. Zo moet volgens de documenten die in bezit zijn van de Volkskrant, nog een systeem worden 'opgeruimd' om de gevolgen van de millenniumbug op te vangen.Er zijn ook goede resultaten geboekt, zoals de vooringevulde aangifte, waarmee de Nederlandse fiscus wereldwijd vooroploopt. Maar als de ict niet werkt, dan kunnen grote problemen ontstaan. Daardoor krijgen grote aantallen belastingbetalers bijvoorbeeld verkeerde brieven, onjuiste aanslagen of onterechte foutmeldingen.Er zijn al jaren problemen bij de Belastingdienst, niet alleen met de computersystemen. Een vertrekregeling bij de fiscus liep uit de hand. Met de financieel zeer aantrekkelijke regeling vertrokken juist de beste mensen, terwijl veel mensen die eigenlijk weg hadden moeten gaan bleven. De regeling was overigens achter de rug van staatssecretaris Wiebes opgesteld.

Belastingdienst zegt het zelf ook: innen belastingen in gevaar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Belastingdienst zegt het zelf ook: innen belastingen in gevaar

Zondag 20 augustus 2017 - Er zijn zoveel problemen met de ict-systemen van de Belastingdienst, dat de inning van belastingen in gevaar kan komen. Die conclusie trekt de Belastingdienst zelf in een interne evaluatie, blijkt uit een document dat de Volkskrant in handen heeft gekregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).Eerder dit jaar meldde de Commissie onderzoek Belastingdienst ook al dat het innen van de belastingen in gevaar is, door problemen bij de Belastingdienst. De commissie schreef in een kritisch rapport over te weinig kennis bij de top over fiscale zaken, over organisatorische problemen en ict-problemen.

 

‘Uw berichten’ op Werkgeversportaal UWV

‘Uw berichten’ op Werkgeversportaal UWV - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 20 augustus 2017 - Uw berichten' is een nieuwe dienst die sinds kort beschikbaar is op het werkgeversportaal van UWV. Deze dienst is onderdeel van de vernieuwing van het werkgeversportaal die UWV de komende maanden doorvoert.    

Via ‘Uw berichten' kunt u UWV online vragen stellen en ontvangt u sneller antwoord.U kunt de nieuwe dienst gebruiken als u een account heeft voor het werkgeversportaal of daarvoor gemachtigd bent.

‘Uw berichten’ op Werkgeversportaal UWV - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

‘Uw berichten’ op Werkgeversportaal UWV

Zondag 20 augustus 2017 - Uw berichten' is een nieuwe dienst die sinds kort beschikbaar is op het werkgeversportaal van UWV. Deze dienst is onderdeel van de vernieuwing van het werkgeversportaal die UWV de komende maanden doorvoert.    

 

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Zondag 20 augustus 2017 - Bent u ondernemer en levert u in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers? Dan mag u vanaf 1 september 2017 op uw facturen géén btw meer berekenen over deze diensten. In plaats daarvan vermeldt u 'btw verlegd'. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen.  

Op 29 mei heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de btw-fraude met telecommunicatiediensten en zijn aanpak daarvan.De 1e stap in die aanpak was een goedkeuring om vanaf 1 juni 2017 de verleggingsregeling toe te staan tussen ondernemers die  telecommunicatiediensten verrichten.De 2e stap zal zijn om die goedkeuring om te zetten in een verplichte verleggingsregeling. De beoogde ingangsdatum van die verplichting is 1 september 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna). De precieze ingangsdatumdatum wordt bekend gemaakt via een publicatie in het Staatsblad.

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst

Zondag 20 augustus 2017 - Bent u ondernemer en levert u in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers? Dan mag u vanaf 1 september 2017 op uw facturen géén btw meer berekenen over deze diensten. In plaats daarvan vermeldt u 'btw verlegd'. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen.  

 

Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


 

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input
Ongeldige invoer