Kantoornieuws

Subsidie Innovatieprojecten Rendementsverbetering Visserij

Vanaf 1 november kunnen marktdeelnemers (exploitatie of eigenaar bedrijf in visserijsector) of producentenorganisaties subsidie aanvragen bij RVO voor innovatieprojecten t.b.v. rendementsverbetering in de visserijketen.

Hoeveel subsidie?
Voor deze subsidie is € 2.500.000 beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn de subsidiabele kosten minimaal € 300.000. Uw aanvraag wordt afgewezen als de subsidiabele kosten lager zijn dan dit bedrag. 
Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van uw organisatie. Bent u een mkb onderneming? Dan kunt u maximaal 50% krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen. Als u geen mkb-onderneming bent, dan kunt u maximaal 30% krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen. 
Per innovatieproject ontvangt u maximaal € 375.000 subsidie.

Voorwaarden voor deze subsidie:
• U gaat een innovatieproject rendementsverbetering uitvoeren. Het project richt zich op het verbeteren van rendementen in de visserij, door kostenbesparing, waardevermeerdering of het beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod;
• Het is een innovatieproject als uw project gericht is op 1 of meerdere van de volgende punten:
o Ontwikkeling of invoering van nieuwe of substantieel verbeterde producten en voorziening;
o Nieuwe of verbeterde processen en technieken;
o Nieuwe of verbeterde beheer- en organisatiesystemen.
• Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. De projectresultaten worden gevalideerd door een wetenschappelijke organisatie;
• U heeft voldoende financiële, administratieve en operationele capaciteit om het project uit te voeren;
• U mag de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet overtreden. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels;
• U werkt mee aan monitoring en evaluaties.

Alle aanvragen die op tijd zijn ingediend concurreren met elkaar over het beschikbare budget van € 2,5 miljoen. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Aanvragen:
U kunt de subsidie aanvragen van 1 november 2018 tot en met 3 januari 2019, 17.00 uur. Na de sluitingsdatum kunt u geen aanvullingen of wijzigingen meer doorgeven. Het gaat hierbij om informatie die van invloed kan zijn op de inhoud van het project.

Heeft u een projectidee, we bespreken het graag met u!


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input