Kantoornieuws

Regelingen Rijksoverheid in relatie tot het coronavirus

Regelingen Rijksoverheid (in relatie tot het coronavirus)

Wanneer het coronavirus uw bedrijfsvoering beïnvloed onderstaand een aantal regelingen en/of maatregelen vanuit de Rijksoverheid waar u als ondernemer wellicht gebruik van kunt maken:

Werktijdverkorting:
Wanneer uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden kunt u een werktijdverkortingsvergunning aanvragen en een WW-uitkering voor uw personeel, als u aan de voorwaarden voldoet. Dit betreft een tijdelijke oplossing voor een periode van 2 tot 24 weken. U kunt alleen aanvragen voor personeel waarvoor u een loondoorbetalingsverplichting heeft. Dus voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten is het niet mogelijk.
Aanvragen van de vergunning doet u via het ministerie van SZW via deze link te bereiken. U moet als bijlage een lijst met de desbetreffende werknemers aanleveren.

Wanneer u de vergunning ontvangen heeft kunt u bij het UWV via de volgende link vervolgens een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt het salaris volledig door en ontvangt een vergoeding van 70% van het doorbetaalde brutosalaris (SV-loon) van het UWV.

Zie de nieuwspagina van het Ministerie SZW voor de laatste stand van zaken.

NB: De regeling gaat in vanaf het moment van indienen van de aanvraag tot vergunning. De website van het Ministerie is momenteel slecht bereikbaar

ZZPérs en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz):
Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wanneer u in (tijdelijke) financiële problemen komt die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Ondernemers die door het Coronavirus in de problemen komen, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer bij zijn aanvraag meldt dat hij door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen bovendien uiteraard een verzoek indienen voor het verlagen van de voorlopige aanslag. Aldus de minister Wiebes, Hoekstra en Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

Een formulier voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling is te vinden op Belastingdienst.nl.

Calamiteiten- en kort verzuimverlof
Voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden aangevraagd bij de werkgever.

- Dit verlof kan een paar uren tot een paar dagen duren en doet zich bijvoorbeeld. voor als een medewerker thuis voor een (met het virus besmet) gezinslid moet zorgen.
- Als het gaat om quarantainemaatregelen, dan kan dit verlof niet worden aangevraagd maar je moet wel een ziekmelding doen.
- Gedurende dit verlof betaalt de werkgever 70% van het salaris door, met als ondergrens het minimumloon (tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt).
- Het verlof duurt maximaal tweemaal het aantal uren dat de medewerker in een week werkt, per periode van 12 maanden.

Langdurend zorgverlof

Een medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof als deze te maken krijgt met een levensbedreigend situatie van een zieke partner, kind of ouder.

- Voorwaarde is dat het leven van de persoon in kwestie op korte termijn gevaar loopt.
- Tijdens dit verlof is er geen verplichting om het loon door te betalen (tenzij de CAO anders voorschrijft).
- Het verlof bedraagt maximaal 12 keer de helft van het aantal uren dat de medewerker werkt per week.
- De aanvraag dient minimaal 2 weken voor de ingangsdatum bij de werkgever te worden gedaan

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB.

In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. 

Crisisnummers
De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via het KVK-coronaloket.

Rijksoverheid

Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het Coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers

Dit betreffen maatregelen zoals die op dit moment kenbaar zijn gemaakt. Vanwege de huidige onzekere situatie kan het zijn dat er zaken opnieuw wijzigen. De overheid beraadt zich momenteel over diverse aanvullende en/of verruimde maatregelen. Hou daarom goed de websites van Rijksoverheid in de gaten en onze website en overige informatiekanalen. Advies is in ieder geval om tijdig actie te ondernemen wanneer u verwacht in de problemen te komen.

Post Consultancy Advies- en Administratiekantoor
Telefoon: 0527-687204
E-mail: .


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input