Kantoornieuws

(Voorschot) Subsidie Praktijkleren

Als u werknemers een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt (BBL op MBO niveau) zodat ze beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt kunt u wellicht gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren.
 
De subsidie geldt met terugwerkende kracht over het leerjaar 2019-2020. Heeft u dus een BBL’ er in dienst (Beroeps Begeleidende Leerweg) die het afgelopen schooljaar de opleiding heeft gevolgd, kunt u in aanmerking komen voor de subsidie.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Als u vanwege corona te maken heeft gehad met gedwongen sluiting tot en met 19 mei, brengt RVO de weken waarin de student niet begeleidt kon worden niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Voorschotregeling
Van 2 juni tot en met 30 juni is het loket geopend voor de subsidieregeling en kan een voorschot aangevraagd worden. Doel van deze voorschotregeling is werkgevers tijdens de corona crisis tegemoet te komen. Het voorschot kan alleen aangevraagd worden voor praktijkleerplaatsen in het MBO en niet voor de categorieën vo/pro/vso/hbo/promovendi. Voor de voorschotregeling gelden dezelfde criteria als voor de definitieve subsidie; de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 een of meer BBL-studenten heeft begeleid.
Per week begeleiding kan een voorschotbedrag van € 42,50 aangevraagd worden tot een maximum van € 1.530,-  per gerealiseerde BBL-praktijkleerplaats.
 
Definitieve subsidieaanvraag
Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september een definitieve aanvraag in te dienen. Het voorschot wordt dan verrekend met de definitieve subsidie. De maximale subsidie is € 2.700,- per gerealiseerde BBL-praktijkleerplaats (dit bedrag kan afhankelijk van de inschrijvingen naar beneden worden bijgesteld).
 
De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 is 1 juli 2020 en de regeling sluit op 16 september 2020. Als u geen voorschot aanvraagt kunt u dus vanaf 1 juli de (definitieve) subsidie aanvragen.
Als u BBL’ers in dienst heeft in het schooljaar 2019-2020 en u wilt (een voorschot op) de subsidie aanvragen, neemt u dan z.s.m. contact met ons op zodat we de aanvraag voor u kunnen indienen.
 
 

Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input