Kantoornieuws

Loket TOGS vanaf vandaag open

Loket voor Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) vandaag geopend.

Bedrijven die in aanmerking komen ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Zie voor meer informatie hierover op de site van Rijksoverheid

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Aanvragen kan vanaf vandaag tot en met vrijdag 26 juni 2020 via de volgende link.


Lokale maatregelen gemeente Urk

Onderstaande tekst is integraal overgenomen uit de nieuwsbrief voor ondernemers van de Gemeente Urk die vandaag is rondgestuurd:

Omdat de maatregelen rondom het coronavirus financiële gevolgen kunnen hebben voor u als ondernemer en zzp’ers, biedt de gemeente Urk versoepeling aan bij de inning van de gemeentelijke belastingen, leges en heffingen. Dat betekent dat de inning tot nader order wordt opgeschort. Als u door het coronavirus te maken krijgt met betalingsproblemen, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen.Hoe vraagt u uw uitstel aan en wat zijn de mogelijkheden?

 • U kunt uw belastingaanslag in termijnen betalen via automatische incasso.
 • Een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt krijgt uitstel van betaling (tot uiterlijk 1 oktober 2020).
 • Als de belastingaanslag nu al in termijnen wordt betaald via automatische incasso, stopt dit proces ook als u om uitstel vraagt.
 • LET OP, de eerste termijn van de belastingaanslag is al verzonden aan de bank. Als u om uitstel vraagt, kunt u deze storneren.
 • Na 1 oktober wordt het incassoschema opgehoogd met de niet geïncasseerde termijnen. Dat houdt in dat u niet in 10 termijnen, maar het restende bedrag in 5 termijnen gaat betalen.
 • Geplande belastingaanslagen 2019 voor de precariobelasting en toeristenbelasting worden later in 2020 verstuurd.
 • U kunt uw uitstel van betaling aanvragen door een e-mailbericht  met uw (bedrijfs)naam, adresgegevens en aanslagnummer te sturen naar . 

Uitstel van de aanslagoplegging voor genoemde belastingsoorten betekent niet dat er kwijtschelding of vermindering van de aanslag wordt verleend. De belastingplicht blijft bestaan. Wij doen een moreel beroep op u als ondernemer en vragen u geen misbruik te maken van de aangeboden regelingen.Vraagt u niet om uitstel van betalen? Dan volgt het normale invorderingsproces volgens de huidige planning. U dient dus zelf contact op te nemen met ons.
Voor ondernemers is meer informatie beschikbaar op de website van de Gemeente Urk en KvK.
 
Bericht van Wethouder Geert Post: "Ik leef ontzettend mee met de ondernemers in deze zware periode. Hopelijk kan deze regeling voor onze lokale ondernemers een steentje bijdragen. Ik wens iedereen veel sterkte".

ZZP’ers
ZZP'ers in de gemeente Urk kunnen voor vragen en ondersteuning contact opnemen met het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF). Hier vindt u meer informatie over de tijdelijke ondersteuning voor ZZP'ers.

We begrijpen dat de corona-maatregelen grote gevolgen voor u of uw bedrijf kunnen hebben. Heeft u vragen over uw belastingen? Of loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact met ons op.

Wij doen ons best om u zo snel en goed mogelijk te helpen. Houd u er ook rekening mee dat wij niet op kantoor werken, maar vanuit huis. Het kan dus zijn dat wij iets lastiger bereikbaar zijn. U kunt met vragen ook terecht op onze mail: ">.

Op de website van gemeente Urk  is alle noodzakelijke informatie voor u terug te vinden.
Gemeente Urk

Het team economische zaken staat, ook in deze lastige periode, voor u klaar voor vragen, opmerkingen of een luisterend oor.

Neem contact op met:
Visserij/maritiem en detailhandel:
Juriean Brands
">


Corona maatregelen banken

Onderstaand de maatregelen die door de diverse banken getroffen worden om u als ondernemer te helpen om uw liquiditeit op peil te kunnen houden tijdens de corona crisis. We hebben de in onze ogen twee belangrijkste regelingen van de 2 (groot) banken, waar de meeste ondernemers in ons relatiebestand zaken mee doen, voor u op een rijtje gezet. Dit op basis van de informatie zoals die door de banken vandaag is gecommuniceerd.

ABNAMRO BANK:
1.Uitstel van rente en aflossingen kredieten
Vanwege de impact van het coronavirus krijgen onze Commercial Banking-klanten met een lopend krediet tot 2.5 miljoen euro zes maanden uitstel van rente en aflossingen. In april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen. Heeft u geen uitstel nodig, dan vragen wij u dit uiterlijk 31 maart te melden. Tijd voor herstel van liquiditeit derhalve.
 NB: geen actie van uzelf nodig (tenzij u wilt afzien van de regeling).
 
2.Verruimde BMKB-regeling:
deze is opengesteld en wordt ingeregeld in de systemen. We kunnen uw aanvraag al in behandeling nemen.  
Het is op dit moment wel drukker dan gebruikelijk, we doen er alles aan om u zo goed mogelijk te woord te staan. Wij geven daarbij de hoogste prioriteit aan klanten met een zakelijke rekening bij ons tot we in staat zijn iedereen weer goed te helpen. Wij vragen om uw begrip.
RABOBANK:
 1. Uitstel van rente en aflossingen kredieten
Wij kunnen uitstel geven tot maximaal 6 maanden. Je kunt een verzoek indienen via de onderstaande link. Vermeld hierbij het leningnummer van de lening(en) waarvoor je uitstel wilt aanvragen. Vervolgens nemen we contact met je op om verzoek te bespreken. Belangrijk om te weten: we vragen je altijd om te onderzoeken of je gebruik kunt maken van overheidsmaatregelen, zoals het uitstellen van belastingen en het aanvragen van werktijdverkorting.
 NB: wel zelf actie ondernemen dus richting de bank!
 
2. Verruimde BMKB-regeling:
De verruimde BMKB-regeling is een overbruggingslening waarbij de overheid borg staat voor 75% van de financiering. De verruimde BMKB-regeling ondersteunt bedrijven die door het coronavirus tijdelijk een liquiditeitstekort hebben met een overbruggingslening. Zo kunnen bedrijven zich beschermen tegen de financiële tegenslagen die corona veroorzaakt.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, gaat de Rabobank graag met je in gesprek. Hierbij bespreken we de financiële situatie van je bedrijf, de verwachte ontwikkelingen in de sector waarin je actief bent en de mogelijkheden om je liquiditeiten op peil te houden.
NB: Aanvragen kan tot 1 april as! Kosten: 3.9% provisie over de hoofdsom plus reguliere rente- en aflossingskosten van het krediet.
 
Advies; hou de desbetreffende websites waarover we u eerder berichten goed in de gaten want de situatie is volatiel.

Nieuwe maatregelen kabinet inzake Corona voor economie & ondernemers

Datum 18 maart 2020

Nieuwe maatregelen kabinet inzake Corona voor economie & ondernemers

Het kabinet heeft gisteravond een nieuw pakket aan economische maatregelen getroffen vanwege het coronavirus.

De nieuwe maatregelen betreffen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (van minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

 1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

NB: Gemeente is uitvoerend. Neem contact met uw gemeente op.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor (2 weken). De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

NB: U kunt uitstel aanvragen nadat u een aanslag hebt ontvangen die u niet meer kunt betalen. Het wijzigen van uw voorlopige aanslag IB/Vpb vanwege een lagere winstverwachting is ook mogelijk.

 1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

 1. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

 1. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

 1. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

 1. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Post Consultancy Advies- en administratiekantoor

Telefoon: 0527-687204
E-mail:


Regelingen Rijksoverheid in relatie tot het coronavirus

Regelingen Rijksoverheid (in relatie tot het coronavirus)

Wanneer het coronavirus uw bedrijfsvoering beïnvloed onderstaand een aantal regelingen en/of maatregelen vanuit de Rijksoverheid waar u als ondernemer wellicht gebruik van kunt maken:

Werktijdverkorting:
Wanneer uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden kunt u een werktijdverkortingsvergunning aanvragen en een WW-uitkering voor uw personeel, als u aan de voorwaarden voldoet. Dit betreft een tijdelijke oplossing voor een periode van 2 tot 24 weken. U kunt alleen aanvragen voor personeel waarvoor u een loondoorbetalingsverplichting heeft. Dus voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten is het niet mogelijk.
Aanvragen van de vergunning doet u via het ministerie van SZW via deze link te bereiken. U moet als bijlage een lijst met de desbetreffende werknemers aanleveren.

Wanneer u de vergunning ontvangen heeft kunt u bij het UWV via de volgende link vervolgens een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt het salaris volledig door en ontvangt een vergoeding van 70% van het doorbetaalde brutosalaris (SV-loon) van het UWV.

Zie de nieuwspagina van het Ministerie SZW voor de laatste stand van zaken.

NB: De regeling gaat in vanaf het moment van indienen van de aanvraag tot vergunning. De website van het Ministerie is momenteel slecht bereikbaar

ZZPérs en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz):
Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wanneer u in (tijdelijke) financiële problemen komt die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Ondernemers die door het Coronavirus in de problemen komen, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer bij zijn aanvraag meldt dat hij door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen bovendien uiteraard een verzoek indienen voor het verlagen van de voorlopige aanslag. Aldus de minister Wiebes, Hoekstra en Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

Een formulier voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling is te vinden op Belastingdienst.nl.

Calamiteiten- en kort verzuimverlof
Voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden aangevraagd bij de werkgever.

- Dit verlof kan een paar uren tot een paar dagen duren en doet zich bijvoorbeeld. voor als een medewerker thuis voor een (met het virus besmet) gezinslid moet zorgen.
- Als het gaat om quarantainemaatregelen, dan kan dit verlof niet worden aangevraagd maar je moet wel een ziekmelding doen.
- Gedurende dit verlof betaalt de werkgever 70% van het salaris door, met als ondergrens het minimumloon (tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt).
- Het verlof duurt maximaal tweemaal het aantal uren dat de medewerker in een week werkt, per periode van 12 maanden.

Langdurend zorgverlof

Een medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof als deze te maken krijgt met een levensbedreigend situatie van een zieke partner, kind of ouder.

- Voorwaarde is dat het leven van de persoon in kwestie op korte termijn gevaar loopt.
- Tijdens dit verlof is er geen verplichting om het loon door te betalen (tenzij de CAO anders voorschrijft).
- Het verlof bedraagt maximaal 12 keer de helft van het aantal uren dat de medewerker werkt per week.
- De aanvraag dient minimaal 2 weken voor de ingangsdatum bij de werkgever te worden gedaan

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB.

In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. 

Crisisnummers
De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via het KVK-coronaloket.

Rijksoverheid

Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het Coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers

Dit betreffen maatregelen zoals die op dit moment kenbaar zijn gemaakt. Vanwege de huidige onzekere situatie kan het zijn dat er zaken opnieuw wijzigen. De overheid beraadt zich momenteel over diverse aanvullende en/of verruimde maatregelen. Hou daarom goed de websites van Rijksoverheid in de gaten en onze website en overige informatiekanalen. Advies is in ieder geval om tijdig actie te ondernemen wanneer u verwacht in de problemen te komen.

Post Consultancy Advies- en Administratiekantoor
Telefoon: 0527-687204
E-mail: .


Gevolgen coronavirus voor onze dienstverlening

Het gaat in tegen alles waar we voor staan als team van Post Consultancy qua laagdrempeligheid en klantcontact maar ook wij zijn helaas genoodzaakt om de volgende maatregelen te treffen (in navolging van de adviezen hierover van Rijksoverheid en RIVM):

 • Alle face tot face afspraken komen te vervallen.
 • Het kantoor is gesloten voor klanten, relaties en overige bezoekers.
 • Poststukken kunnen in de brievenbus gedeponeerd worden en als het grote poststukken betreft die niet in de brievenbus passen kunnen deze in de daarvoor bestemde plastic container die voor de ingang van het kantoor staat gedeponeerd worden. Onze receptioniste heeft daar zicht op en pakt het direct binnen. Dit is mogelijk tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Daarvoor en daarna zal de container niet (direct) geleegd worden.
 • Een groot deel van onze medewerkers werkt thuis en hebben geen offline afspraken.
  Via telefoon en e-mail zijn we gewoon bereikbaar. Als er afspraken of consults gepland staan, kunnen die telefonisch plaatsvinden of via webcam, WhatsApp bellen of andere technische toepassingen.

Deze maatregelen gelden in ieder geval voor de komende twee weken dus tot maandag 30 maart.
We houden u via onze gebruikelijke informatiekanalen zoveel als mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze situatie.

Ook zullen we u als klant en dan met name de ondernemers via onze informatiekanalen proberen zoveel als mogelijk (in deze hectische en zich snel kunnen wijzigende omstandigheden) ook van advies te voorzien inzake maatregelen en mogelijkheden vanuit Rijksoverheid om u tegemoet te komen in deze lastige omstandigheden.

We hopen op uw begrip voor het nemen van deze ingrijpende maatregelen en wensen u ook veel sterkte in deze periode.

Het Team van Post Consultancy

Telefoon: 0527- 687204

E-mail:

Website: https://www.post-consultancy.nl/nieuws/kantoornieuws

Facebook: https://www.facebook.com/postconsultancy

Twitter: www.twitter.com/PostConsultancy


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input