Kantoornieuws

Even voorstellen.....

We willen graag onze nieuwe collega Thijs van Urk aan u voorstellen.

Thijs is sinds 1 mei bij ons in dienst en heeft inmiddels al aardig wat jaarrekeningen voor verschillende klanten samengesteld. 
Thijs komt (ook) uit Urk, is 46 jaar, getrouwd en vader van vijf kinderen. Na ruim twintig jaar als boekhouder / administrateur in het Urker bedrijfsleven te hebben gewerkt ziet hij het nu als nieuwe uitdaging om voor de vele verschillende klanten van Post Consultancy onder andere de jaarrekening samen te stellen en de diverse controles uit te voeren.

THIJS KLEIN

'... Post Consultancy heeft een enthousiast team waar ik me meteen thuis bij voel. Dat gevoel willen we ook graag doorgeven aan onze klanten. Ik zie en spreek u dus graag op ons kantoor op het Marsdiep!"


Nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari 2020 geldt deze nieuwe wet. U moet voor die tijd uw salarissoftware, arbeidscontracten en overeenkomsten met opdrachtgevers hierop aanpassen.
Onderstaand een aantal belangrijke wijzigingen:
Vast contract na 3 jaar:
de ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Werknemers krijgen pas na 3 jaar of na drie tijdelijke contracten recht op een vaste baan. Geldt ook voor contracten die eindigen op of na 1 januari 2020.
Cumulatiegrond bij ontslag:
U mag verschillende ontslaggronden met elkaar combineren.
Aanbod vaste arbeidsomvang:
Aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract moet u straks elk jaar een aanbod voor vaste arbeidsomvang doen, gebaseerd op gemiddeld gewerkte arbeidsduur in afgelopen 12 maanden.
WW-premie:
Voor medewerkers met een vaste contract gaat u lagere WW-premie betalen en voor werknemers met een flexibel contract een hogere premie.
Transitievergoeding:
Ook werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op een transitievergoeding.
Elke werknemer heeft vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding (was voorheen pas na 2 jaar).
Hogere opbouw voor werknemers met dienstverband langer dan 10 jaar vervalt.
 
Hou de komende tijd de berichtgeving omtrent de WAB goed in de gaten.

LET OP: Subsidieregeling Praktijkleren 2019 weer open!

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren.

Voor het school-, studiejaar 2018/2019 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2019 09.00 uur tot en met 16 september 2019 tot uiterlijk 16.59 uur.

LET OP:
Naast de opleidingsrichtingen Techniek, Landbouw en Natuurlijke omgeving geldt de regeling nu ook voor Gezondheidszorg, Gedrag en Maatschappij. Denk hierbij aan Verpleegkunde, Fysiotherapie, Logopedie, HRM en Personeel&Arbeid .

RVO.nl kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren. Daarom is het van belang dat uw administratie op orde is. Per vmbo leerling, mbo BBL deelnemer of hbo student moet u beschikken over:
Een geldige praktijkleerovereenkomst
Aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf
Administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont
Een kopie van het diploma

Maak om de begeleiding aan te tonen kopieën van afgetekende opdrachten/beoordelingen uit het BPV handboek voordat uw MBO-BBL-deelnemer met het BPV handboek uw leerbedrijf verlaat, of van opdrachten die een HBO-student binnen uw bedrijf heeft uitgevoerd. U kunt ook tussentijdse gespreks-, beoordelings,- en evaluatieverslagen gebruiken om de begeleiding aan te tonen. Bewaar deze administratie dus goed.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie en/of wilt u een aanvraag indienen? We helpen u daar graag bij. 
Neem contact op met Johannes Weerstand via 0527-687204 of via


Subsidie Afzetbevorderingsprojecten voor Visserij & Aquacultuur

Vandaag 1 juli 2019 gaat de subsidieregeling 'Afzetbevorderingsprojecten voor visserij en aquacultuur open bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Doelgroepen:
Producenten Organisaties, brancheorganisaties, visafslagen, visverwerkers of visgroothandelaren.

Doel:
Kwaliteit of toegevoegde waarde verbeteren, vinden van nieuwe afzetmarkten, traceerbaarheid van producten verbeteren, bekendheid vergroten

Subsidie:
Subsidiabele kosten moeten minimiaal 400K zijn.
MKB-onderneming: 50% maximaal subsidie
Niet-MKB: 30% subsidie
(uitzonderingsgevallen 75%)
Maximale subsidie 900K per project.
Beschikbaar budget: 2,8 mln.

Aanvraagtermijn:
1 juli 2019-12 september 2019.
Tenderregeling (rangschikking obv score criteria)

Meer info is te vinden via de link. Voor vragen en of het indienen van een aanvraag: 0527-687204. 


Investeringssubsidie Toegevoegde Waarde Visserijproducten 2019

Op 3 juni jl. is deze subsidie (weer) opengesteld vanuit het EFMZV (Europees Visserijfonds)

Wilt u investeren in machines voor uw vissersvaartuig? En verbetert hierdoor de toegevoegde waarde van uw visserijproducten? Dan kunt u de Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten in 2019 aanvragen van 3 juni tot en met 30 december 2019, uiterlijk om 17.00 uur.

Het betreft investeringen in aanschaf en gebruiksklaar maken van:

- automatische conserveermachine langoustines
- automatische kookketel voor garnalen
- spoelsorteermachine met buitentrommel >6 mm spijlwijdte
-scholstripmachine
-slurry-ijsmachine
- koelinstallatie koudemiddel CO2
-luchtzuiveraar

Voorwaarden (o.a.):
- op de kotter staat niet al hetzelfde type machine
- beschikken over visvergunning etc.
- u bent (deels) eigenaar van de kotter
- het Europees identificatienummer van het schip is bekend
- de kotter moet onder NL vlag varen
- 5 jaar instandhouding (geen verkoop buiten EU)
- voldoende financiële middelen om machine te kopen

Voor vragen over deze subsidie of het verzorgen van een aanvraag voor u kunt u altijd even contact met ons opnemen: 0527-687204 of via


Compensatieregeling Transitievergoeding

Compensatieregeling Transitievergoeding
Heeft u afgelopen jaren een werknemer moeten ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? En heeft deze werknemer bij het ontslag een transitievergoeding meegekregen? Dan kunt u vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor deze ontslagvergoeding. Dit kan met terugwerkende kracht: de compensatie geldt voor alle dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. U kunt de aanvraag indienen bij UWV.

Personeelsdossier
Bij de beoordeling van uw aanvraag gebruikt UWV zoveel mogelijk de gegevens die ze al heeft, maar moet u ook zelf informatie overleggen. Denk onder meer aan de arbeidsovereenkomst, de duur van de arbeidsovereenkomst, de hoogte van de transitievergoeding en de totale kosten van de loondoorbetaling tijdens de ziekte. Verzamel in ieder geval de volgende documenten zodat u deze, als het nodig is, kunt meesturen met uw aanvraag:

  • De ontslagvergunning;
  • De beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten waaruit blijkt wanneer de werknemer ziek was en dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was;
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • Het bewijs dat de (totale) transitievergoeding is betaald.

Uw NOAB-adviseur kan u helpen bij het verzorgen van de aanvraag.


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input