Kantoornieuws

Loket NOW 2.0 geopend.

Het loket NOW2.0 is vanaf 6 juli jl. geopend. De subsidie voor een tegemoetkoming in de loonkosten kan worden aangevraagd bij het UWV.

In het kort ziet de regeling er als volgt uit:
- De regeling geldt voor doorbetaling loonkosten van vast en flexibel personeel
- Betreft een tegemoetkoming voor de maanden juni tot en met september 2020.
- Er wordt bij de berekening uitgegaan van de loonsom van maart 2020.
- De omzetdaling moet tenminste 20% zijn over de periode van vier maanden in het tijdvak van 1 juni tm 30 november 2020.
- Geen ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

Maximaal 90% vergoeding (bij max. omzetverlies). Evenredig minder bij lager omzetverlies. Voorschotbetaling van 80% van de tegemoetkoming (in 2 termijnen van 2 maanden).
Schat de omzetdaling zo goed mogelijk in, zo vermijdt u dat u later een deel van de toekenning moet terugbetalen.

Aanvragen kan tm 31 augustus.

 


Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Heeft u in maart of april jl. bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege coronacrisis, dan loopt dat uitstel binnenkort af. Wanneer u (nog) geen verlengingsverzoek  voor bijzonder uitstel indient, dan ontvangt u tijdig een brief van de Belastingdienst met de aankondiging dat het uitstel vervalt.

U kunt vanaf vandaag op belastingdienst.nl is het online formulier vinden voor verlenging van het bijzonder uitstel. Een schriftelijk verzoek blijft ook mogelijk.
Voor een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor een bedrag boven € 20.000 heeft de Belastingdienst extra informatie nodig. Ook deze informatie kunt u via het online formulier verstrekken.

Schriftelijke verzoeken die de Belastingdienst in de afgelopen weken heeft ontvangen, met de benodigde verklaring en eventueel bijgevoegde stukken, worden behandeld. U hoeft niet opnieuw een verlenging van bijzonder uitstel aan te vragen. Wanneer het schriftelijke verzoek niet volledig is, neemt de Belastingdienst contact met u op.

Verzuimboetes

Heeft u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd voor belastingaanslagen dan wordt bij het opleggen van naheffingsaanslagen voor de btw automatisch een betalingsverzuimboete opgelegd. Systeemtechnisch kon de Belastingdienst niet voorkomen dat er geen betalingsverzuimboete werd opgelegd. Maar wanneer u vervolgens uitstel van betaling heeft aangevraagd, dan zorgt de Belastingdienst ervoor dat de boete wordt vernietigd. Dan ontvangt u bericht van de Belastingdienst dat de boete is vernietigd. In de periode nadat uitstel van betaling is aangevraagd, ontvangt u  periodiek steeds nieuwe naheffingsaanslagen met betalingsverzuimboetes. Ook deze boetes zal de Belastingdienst vernietigen, dus die hoeft u dan niet te betalen.

Bij het opleggen van naheffingsaanslagen voor de loonheffingen legt de Belastingdienst geen betalingsverzuimboeten op. Dat betekent dat ook ondernemers die geen uitstel van betaling aanvragen, ook geen boete krijgen. Ook wanneer u uitstel van betaling heeft aangevraagd, blijft de verplichting om aangifte te doen bestaan. Zo kan het UWV de gegevens die u verstrekt bij de loonaangifte  gebruiken voor de NOW-regeling.

 


Einddata stilligregeling

Het aanvragen van de Subsidie stilliggen COVID-19 kan nog tot en met 15 juli 2020. Vissersvaartuigen die reeds gebruik maken van de regeling kunnen nog tot en met 31 augustus 2020 stilliggen. De subsidieregeling vervalt per 31 december 2020. Dit betekent dat de vasstellingen van de subsidie voor eind van dit jaar moeten worden ingediend en afgerond. Voor meer informatie zie de website van RVO.


Update bijzonder uitstel van betalingen belastingen

Heeft u in maart of april jl. bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege coronacrisis?

Dan loopt dat uitstel binnenkort af. Wanneer u (nog) geen verlengingsverzoek  voor bijzonder uitstel heeft indiend, dan ontvangt u tijdig een brief van de Belastingdienst met de aankondiging dat het uitstel vervalt.

U kunt vanaf vandaag op belastingdienst.nl het online formulier vinden voor verlenging van het bijzonder uitstel. Een schriftelijk verzoek blijft ook mogelijk.
Voor een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor een bedrag boven € 20.000 heeft de Belastingdienst extra informatie nodig. Ook deze informatie kunt u via het online formulier verstrekken.

Schriftelijke verzoeken die de Belastingdienst in de afgelopen weken heeft ontvangen, met de benodigde verklaring en eventueel bijgevoegde stukken, worden behandeld. U hoeft niet opnieuw een verlenging van bijzonder uitstel aan te vragen.
Wanneer het schriftelijke verzoek niet volledig is, neemt de Belastingdienst contact met u op.

Bron: www.coronaregelingen.nl

 


(Voorschot) Subsidie Praktijkleren

Als u werknemers een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt (BBL op MBO niveau) zodat ze beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt kunt u wellicht gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren.
 
De subsidie geldt met terugwerkende kracht over het leerjaar 2019-2020. Heeft u dus een BBL’ er in dienst (Beroeps Begeleidende Leerweg) die het afgelopen schooljaar de opleiding heeft gevolgd, kunt u in aanmerking komen voor de subsidie.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Als u vanwege corona te maken heeft gehad met gedwongen sluiting tot en met 19 mei, brengt RVO de weken waarin de student niet begeleidt kon worden niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Voorschotregeling
Van 2 juni tot en met 30 juni is het loket geopend voor de subsidieregeling en kan een voorschot aangevraagd worden. Doel van deze voorschotregeling is werkgevers tijdens de corona crisis tegemoet te komen. Het voorschot kan alleen aangevraagd worden voor praktijkleerplaatsen in het MBO en niet voor de categorieën vo/pro/vso/hbo/promovendi. Voor de voorschotregeling gelden dezelfde criteria als voor de definitieve subsidie; de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 een of meer BBL-studenten heeft begeleid.
Per week begeleiding kan een voorschotbedrag van € 42,50 aangevraagd worden tot een maximum van € 1.530,-  per gerealiseerde BBL-praktijkleerplaats.
 
Definitieve subsidieaanvraag
Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september een definitieve aanvraag in te dienen. Het voorschot wordt dan verrekend met de definitieve subsidie. De maximale subsidie is € 2.700,- per gerealiseerde BBL-praktijkleerplaats (dit bedrag kan afhankelijk van de inschrijvingen naar beneden worden bijgesteld).
 
De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 is 1 juli 2020 en de regeling sluit op 16 september 2020. Als u geen voorschot aanvraagt kunt u dus vanaf 1 juli de (definitieve) subsidie aanvragen.
Als u BBL’ers in dienst heeft in het schooljaar 2019-2020 en u wilt (een voorschot op) de subsidie aanvragen, neemt u dan z.s.m. contact met ons op zodat we de aanvraag voor u kunnen indienen.
 
 

Werkwijze aanvragen Stilligregeling Corona Visserij

U kunt de stilligregeling vanaf 15 mei jl. aanvragen. Aanvragen gaat via MijnDossier bij RVO. 

Om in te kunnen loggen heeft u E-herkenning nodig. Vraag dit op tijd aan!
Uw aanvraag moet ingediend zijn voordat de betreffende maximale vijf stilligweken volledig zijn benut. De aanvraag moet dus uiterlijk in de vijfde stilligweek ingediend worden. Elk vissersvaartuig mag maar 1 aanvraag doen. In totaal kan er voor maximaal 5 stilligperiodes van 7 aaneengesloten dagen subsidie worden aangevraagd.

Om uw aanvraag bij RVO compleet te kunnen maken moet er ook een MKB-toets overlegd worden. Deze kunt u invullen door op de volgende link te klikken. Het resultaat van deze toets moet als bijlage bij uw subsidieaanvraag gevoegd worden.
Inloggen bij RVO gaat via de volgende link

LET OP: Ook dient u over TAN-codes te beschikken van RVO. Vraagt u deze ook op tijd aan (via MijnDossier bij RVO). Het duurt 5 werkdagen voordat u die van RVO ontvangt.


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input