Kantoornieuws

Administratief talent gezocht!!

We zijn per 1 april op zoek naar een gemotiveerd leergierig en flexibel 

ADMINISTRATIEF TALENT

Ben jij het baken dat wij zoeken? Neem dan contact op met Louwe Post via  of bel met 0527-687204.

Of loop anders even binnen om sfeer te proeven op ons kantoor. We drinken graag een kopje koffie met je!
Vacature februari 2019 administratief talent klein formaat


Samenwerking Post Consultancy en Paskoff B+A

paskoffpc logo

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat Post Consultancy Advies- en Administratiekantoor en Paskoff Belastingadvies- & Administratiekantoor (dhr. Klaas Pasterkamp, Register Belastingadviseur), beiden gevestigd te Urk, een samenwerking zijn aangegaan.

Door middel van de samenwerking is de continuïteit gewaarborgd en verbreden we onze kennis en kunde zodat we onze wederzijdse klantenkring nog beter van dienst kunnen zijn.
De heer Pasterkamp zal per 1 januari 2019 zijn kantoor verhuizen van Wijk 2-91 te Urk naar het kantoor van Post Consultancy, gevestigd Marsdiep 4 te Urk. Per die datum kunnen klanten van Paskoff B + A terecht op het Marsdiep. Telefoon en e-mail blijven ongewijzigd. Voor klanten van Post Consultancy verandert er niets.

We hopen door de samenwerking u als trouwe klant zo optimaal mogelijk van advies te kunnen voorzien! Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact met ons op of loop even binnen voor een kop koffie!

Louwe Post, directeur Post Consultancy 
Klaas Pasterkamp, eigenaar Paskoff B+A 


Subsidie Innovatieprojecten Rendementsverbetering Visserij

Vanaf 1 november kunnen marktdeelnemers (exploitatie of eigenaar bedrijf in visserijsector) of producentenorganisaties subsidie aanvragen bij RVO voor innovatieprojecten t.b.v. rendementsverbetering in de visserijketen.

Hoeveel subsidie?
Voor deze subsidie is € 2.500.000 beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn de subsidiabele kosten minimaal € 300.000. Uw aanvraag wordt afgewezen als de subsidiabele kosten lager zijn dan dit bedrag. 
Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van uw organisatie. Bent u een mkb onderneming? Dan kunt u maximaal 50% krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen. Als u geen mkb-onderneming bent, dan kunt u maximaal 30% krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen. 
Per innovatieproject ontvangt u maximaal € 375.000 subsidie.

Voorwaarden voor deze subsidie:
• U gaat een innovatieproject rendementsverbetering uitvoeren. Het project richt zich op het verbeteren van rendementen in de visserij, door kostenbesparing, waardevermeerdering of het beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod;
• Het is een innovatieproject als uw project gericht is op 1 of meerdere van de volgende punten:
o Ontwikkeling of invoering van nieuwe of substantieel verbeterde producten en voorziening;
o Nieuwe of verbeterde processen en technieken;
o Nieuwe of verbeterde beheer- en organisatiesystemen.
• Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. De projectresultaten worden gevalideerd door een wetenschappelijke organisatie;
• U heeft voldoende financiële, administratieve en operationele capaciteit om het project uit te voeren;
• U mag de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet overtreden. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels;
• U werkt mee aan monitoring en evaluaties.

Alle aanvragen die op tijd zijn ingediend concurreren met elkaar over het beschikbare budget van € 2,5 miljoen. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Aanvragen:
U kunt de subsidie aanvragen van 1 november 2018 tot en met 3 januari 2019, 17.00 uur. Na de sluitingsdatum kunt u geen aanvullingen of wijzigingen meer doorgeven. Het gaat hierbij om informatie die van invloed kan zijn op de inhoud van het project.

Heeft u een projectidee, we bespreken het graag met u!


Deelname aan Holland Fisheries Event

Beurs Holland Fisheries Event in Urk.

Op 5 en 6 oktober as. vindt in Urk de visserij- en maritieme beurs Holland Fisheries Event plaats.
Het thema van de beurs is 'Innovators for Change'. De beurs staat dan ook in het teken van investeren en innoveren op het gebied van techniek en kennis. Holland Fisheries Event is bedoeld voor de zakelijke doelgroep in de visserij- en maritieme sector en heeft een internationaal karakter. Er zijn meer dan 100 binnen- en buitenlandse exposanten. Kortom een plek om te netwerken, relaties te verstevigen en samen te werken aan toekomstbestendige innovaties. 

Samen met haar zusterondermening Weforsea neemt Post Consultancy deel aan deze beurs. De visserij- en maritieme wereld is volop in beweging en we staan voor nieuwe uitdagingen. Met ons kantoor bevinden we ons midden in dat speelveld en gaan we deze met enthousiasme te lijf.
Of het nu gaat om advies, financiering (crowdfunding) of nieuwe ketenmodellen (ontzorging in de visserij), we praten hierover graag met u verder op onze stand nummer 6 in het A paviljoen. De koffie staat klaar!

 300x250

 


Zwangerschapsuitkering: Compensatieregeling voor zelfstandigen met kind

Zwangerschapsuitkering: compensatieregeling voor zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Zij kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. De compensatie zal ongeveer 5.600 euro bruto per persoon bedragen. UWV zal de regeling gaan uitvoeren. De compensatie zwangere zelfstandigen kunt u vanaf 15 mei 2018 aanvragen bij UWV. De aanvraagperiode loopt van 15 mei tot en met 30 september 2018.

Achtergrond van de compensatieregeling

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 is de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) van kracht. Moeders die als zelfstandige werken hebben recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken.

In de tussenliggende periode konden vrouwelijke zelfstandigen geen aanspraak maken op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering.

Door zelfstandigen is jarenlang in de rechtszaal voor deze regeling gestreden.

Wie komt in aanmerking

Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren (‘vrij beroep’ als advocaat of dokter) en meewerkende echtgenotes , die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen hebben geen uitkering ontvangen. Zij kunnen met terugwerkende kracht een zwangerschapsuitkering aanvragen.

De compensatie zal ongeveer 5.600 euro bruto per persoon bedragen, wat overeenkomst met de gemiddelde uitkering die een zelfstandige in 2017 voor haar zwangerschap ontving. Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor deze regeling in aanmerking.


Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten

Als u wilt investeren in machines voor aan boord van uw kotter om de toegevoegde waarde van uw visserijproducten te verbeteren dan kunt u in aanmerking komen voor een investeringssubsidie.

Het gaat om de volgende machines:
- Automatische conserveermachine voor langoustines
- Automatische kookketel voor garnalen
- Spoelsorteermachine met tenminste 6 mm spijlwijdte
- Scholstripmachine
- Slurry-ijsmachine

Aanvragen vanaf 4 juni as. mogelijk tot 27 december. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Meer info: https://www.rvo.nl/…/investeringssubidie-toegevoegde-waarde…

Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

U kunt bellen met 0527-687204 of via .


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input