Kantoornieuws

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Heb je als ondernemer tot nu toe geen bijzonder uitstel van betaling van belastingen aangevraagd vanwege de coronacrisis bij de Belastingdienst, dan had je tot 1 oktober jl. nog gelegenheid om het uitstel alsnog aan te vragen (mits je aan de voorwaarden voldeed). Ook had je tot 1 oktober jl. de tijd om verlenging van bijzonder uitstel van betaling van belastingen aan te vragen.

Staatssecretaris Vijlbrief heeft besloten om het versoepelde uitstelbeleid  te verlengen van 1 oktober jl. tot 1 januari 2021, met dien verstande dat uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen uiterlijk tot 1 januari 2021 wordt verleend. Hierdoor is er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers. Dus heb je niet eerder om uitstel verzocht, of had je het uitstel willen verlengen maar heb je dat niet gedaan, dan kun je tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. Als je dan aan de voorwaarden voldoet, dan kom je daarnaast ook in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden voor de opgebouwde belastingschuld.

De Belastingdienst heeft het ‘digitale uitstelportaal’ heropend, zodat je de aanvraag kunt indienen. Zie: Belastingdienst Bijzonder Uitstel

Bron: www.coronaregelingen.nl

 


Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De TVL, bedoeld als tegemoetkoming voor vaste lasten, zoals huur, was beperkt tot een aantal sectoren. Het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding TVL is 140 miljoen euro gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

Tijdelijk voor alle sectoren

Het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk – voor het vierde kwartaal van 2020 – open te stellen voor alle sectoren. Er geldt geen SBI-code-afbakening meer in Q4 van 2020. Als ondernemer moet je voldoen aan de reeds gestelde eisen van de TVL, waaronder het minimale omzetdervingspercentage van 30 procent. Ook blijven SBI-codes leidend ter vaststelling van de vaste lasten. De land- en tuinbouw kan bij deze verbreding ook gebruik maken van de TVL. Krediet- en financiële instellingen zijn uitgezonderd van deze verbreding. Uitgaande van het Europese tijdelijke steunkader COVID-19, op grond waarvan de verlenging van de TVL, net als de oorspronkelijke TVL, zal worden genotificeerd bij de Europese Commissie voor goedkeuring als staatssteun, mag namelijk geen ondersteuning worden verleend aan deze ondernemingen. Voor deze eenmalige verbreding van de TVL voor Q4 2020 is € 140 miljoen gereserveerd. Je kunt als ondernemer naar verwachting vanaf medio november a.s. een aanvraag indienen voor TVL Q4 2020 bij RVO.nl. De verbreding van de TVL is in principe eenmalig voor Q4 2020. Met de gepubliceerde routekaart is het mogelijk voor ondernemers om tijdig te anticiperen en hun bedrijfsvoering aan te passen op veranderende omstandigheden.

Subsidieregeling voorraad- en aanpassingskosten horeca

Als horecaondernemer kun je een eenmalige subsidie aanvragen om de gemaakte kosten te compenseren, die je hebt gemaakt om je onderneming op een corona-veilige manier open te kunnen houden, zoals bijvoorbeeld het investeren in een terrasoverkapping, maar ook voor de (bederfelijke) voorraden die je hebt aangelegd, maar die je niet meer kunt gebruiken vanwege de tijdelijke, verplichte sluiting van minimaal 4 weken.

Eet- en drinkgelegenheden incl. nachtclubs en kantine-exploitanten die een TVL-aanvraag succesvol indienen, maken aanspraak op deze subsidie. De subsidie is gelijk aan circa 2¾ procent van de omzetderving voor eet- en drinkgelegenheden. Voor een doorsnee caféondernemer komt dit naar verwachting neer op een subsidie van circa € 2.500,–. Deze eenmalige vergoeding komt bovenop de TVL-subsidie en valt buiten de reeds verhoogde cap van € 90.000. Voor de nieuwe subsidie wordt een budget van € 40 miljoen gereserveerd. De voorwaarden en uitwerking worden voorafgaand aan de openstelling gepubliceerd. Omdat de subsidie aansluit op de voorwaarden, openstelling en berekening van de TVL, hoeven horecaondernemers geen tweede aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Horecaondernemers kunnen naar verwachting vanaf medio november a.s. een TVL-subsidie aanvragen. De nieuwe subsidie voor voorraad-en aanpassingskosten wordt voor de horeca hierbij automatisch opgeteld.

Bron:www.coronaregelingen.nl

 

TLV-coronaregeling verlengd

Mkb'ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 90.000 euro per drie maanden. De TVL-regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd. Ook de TOZO-inkomenssteun en NOW-loonkostensubsidie zijn verlengd.

NB: Aanvragen van TVL via RVO kan vanaf (medio) november

bron: NOAB Aan de orde, jaargang 30 nr. 4 2020


Covid-19 en rechten werknemer

Werknemers moeten in een aantal gevallen thuisblijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Hoofdregel is dat u loon moet doorbetalen. Wat zijn de regels?

Thuisquarantaine
Als hoofdregel geldt: geen arbeid, wel loon. Tenzij de oorzaak van het niet (kunnen) verrichten van de arbeid voor rekening van de werknemer dient te komen. Dat is het geval als deze er bewust voor heeft gekozen om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje. Tenzij de werknemer thuis kan werken,  betekent dit dat hij zijn arbeid niet kan verrichten en tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon heeft.

Zwakke gezondheid
Dat een werknemer met een zwakke gezondheid extra voorzichtig is, is niet onbegrijpelijk. Het RIVM geeft een opsomming van kwetsbare personen. Dat zijn onder meer mensen met stoornissen aan de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen en suikerziekte. Dat betekent niet perse dat zij niet naar het werk kunnen komen. U kunt het beste overleggen met de bedrijfsarts wat mogelijk is.

Werkweigering
Als een werknemer uit angst voor besmetting niet durft te werken, zonder dat er een goede reden is om hier bang voor te zijn, kan er sprake zijn van werkweigering. Blijft de werknemer weg, ook al heeft u geprobeerd de angst weg te nemen, dan kunt u de loonbetaling stopzetten. U moet de werknemer wel erop wijzen dat dit de consequentie is van niet op het werk verschijnen.

Veiligheid
U moet ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dit is een open norm, die u invult op basis van voorschriften en protocollen uit de branche en van de overheid. Hierbij geldt; hoe groter het risico, des te strikter de maatregelen.

NB: als de school of creche plotseling sluit, mogen werknemers calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Dit verlof kan hooguit enkele dagen duren.

Bron: Aan de orde, NOAB jrg 30 nr 4 - 2020

 


Voucher Internationaal ondernemen

De regionale ontwikkelmaatschappij Horizon Flevoland heeft haar voucherregeling uitgebreid met een voucher voor Internationaal Ondernemen.  Met deze voucher kunnen ondernemers onder andere kennis en faciliteiten van derden inhuren voor het vergroten van het verdienvermogen van het bedrijf. Deelname aan een buitenlandse handelsmissie of een beurs komt ook in aanmerking voor subsidie. (NB: reis- en verblijfskosten worden niet gesubsidieerd).  Klik hier voor meer informatie over deze regeling.


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input