Kantoornieuws

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000,–. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. In deze periode zal de TVL geleidelijk worden afgebouwd.

Verscherpte voorwaarden

  • Voor het eerste tijdvak (1 oktober t/m 31 december 2020) wordt de TVL verlengd onder de huidige voorwaarden, d.w.z. dat je als bedrijf in aanmerking komt als je een omzetverlies van meer dan 30% hebt.
  • Vanaf het tweede tijdvak (1 januari 2021 t/m 31 maart 2021) worden de voorwaarden van de TVL aangescherpt, aangezien de omzetdervingsgrens wordt verhoogd naar 40%.
  • Voor het derde tijdvak (1 april 2021 t/m 30 juni 2021) geldt de grens van 45%.

De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50%.

Bron: www.coronaregelingen.nl

 


Update bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Je kunt als ondernemer tot 1 oktober 2020 uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen of verlenging aanvragen van het uitstel op voorwaarde dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarmee loopt het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Heb je al in een vroeg stadium uitstel van betaling aangevraagd, dan is toegezegd door het Kabinet dat het uitstel niet voor 1 oktober 2020 wordt ingetrokken.

Heb je alleen uitstel van 3 maanden aangevraagd, en geen verlenging aangevraagd of gekregen, dan moet je de nieuw opgekomen betalingsverplichtingen hervatten na afloop van de 3-maandentermijn. Dit kan al (ruim) voor 1 januari 2021 het geval zijn. De Belastingdienst informeert de ondernemers bij wie het initiële uitstel afloopt, over de mogelijkheid om het uitstel vóór 1 oktober 2020 te verlengen. Maak je daar als ondernemer geen gebruik van en je betaalt de nieuwe betalingsverplichtingen niet, dan wordt de invordering opgestart.

Er komt een terugbetalingsregeling van twee jaar, tot 1 januari 2023, om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Als de periode van twee jaar te kort is voor je, kun je contact opnemen met de Belastingdienst om te kijken of er een maatwerkoplossing mogelijk (binnen het bestaande beleid). Wil je eerder aflossen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Tegelijkertijd zal de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente tot bijna nul (0,01%) worden verlengd t/m 31 december 2021. De belastingrente gaat wel weer naar 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 wel worden verlaagd naar 4% van de oorspronkelijke 8%.

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe belastingaanslagen binnen de reguliere betaaltermijnen worden betaald. In de praktijk betekent dit dat de belastingen over de tijdvakken vierde kwartaal 2020, december 2020 en de 13e vierwekenperiode 2020 weer moeten worden betaald, aangezien de betalingsverplichting dan in 2021 valt.

Verzuimboetes
De tijdelijke versoepeling t.a.v. de verzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Betaal je de loonbelasting of btw niet op tijd in januari 2021, dan zal de Belastingdienst de ‘normale’ boetes weer opleggen.

Bron: www.coronaregelingen.nl

 


Subsidie Praktijkleren 2020

Het is nog tot 16 september 17:00 uur mogelijk de subsidie Praktijkleren 2020 aan te vragen.

Bent u een erkend leerbedrijf en biedt u uw personeel een praktijk- of leerwerkplaats aan, dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie.
De subsidie betreft een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. U vraag de subsidie na afloop van de begeleiding aan. Dat wil zeggen dat u nu subsidie kunt aanvragen voor het schooljaar 2019-2020.

Als wij de subsidie voor u aanvragen hebben we de Praktijkovereenkomst (POK) nodig van de opleidingsinstantie met de leerling (uw werknemer) en u. De subsidie kan oplopen tot een bedrag van 2700 euro per leerling. 

Let op de sluitingsdatum van 16 september a.s.!

 


Loket NOW 2.0 geopend.

Het loket NOW2.0 is vanaf 6 juli jl. geopend. De subsidie voor een tegemoetkoming in de loonkosten kan worden aangevraagd bij het UWV.

In het kort ziet de regeling er als volgt uit:
- De regeling geldt voor doorbetaling loonkosten van vast en flexibel personeel
- Betreft een tegemoetkoming voor de maanden juni tot en met september 2020.
- Er wordt bij de berekening uitgegaan van de loonsom van maart 2020.
- De omzetdaling moet tenminste 20% zijn over de periode van vier maanden in het tijdvak van 1 juni tm 30 november 2020.
- Geen ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

Maximaal 90% vergoeding (bij max. omzetverlies). Evenredig minder bij lager omzetverlies. Voorschotbetaling van 80% van de tegemoetkoming (in 2 termijnen van 2 maanden).
Schat de omzetdaling zo goed mogelijk in, zo vermijdt u dat u later een deel van de toekenning moet terugbetalen.

Aanvragen kan tm 31 augustus.

 


Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Heeft u in maart of april jl. bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege coronacrisis, dan loopt dat uitstel binnenkort af. Wanneer u (nog) geen verlengingsverzoek  voor bijzonder uitstel indient, dan ontvangt u tijdig een brief van de Belastingdienst met de aankondiging dat het uitstel vervalt.

U kunt vanaf vandaag op belastingdienst.nl is het online formulier vinden voor verlenging van het bijzonder uitstel. Een schriftelijk verzoek blijft ook mogelijk.
Voor een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor een bedrag boven € 20.000 heeft de Belastingdienst extra informatie nodig. Ook deze informatie kunt u via het online formulier verstrekken.

Schriftelijke verzoeken die de Belastingdienst in de afgelopen weken heeft ontvangen, met de benodigde verklaring en eventueel bijgevoegde stukken, worden behandeld. U hoeft niet opnieuw een verlenging van bijzonder uitstel aan te vragen. Wanneer het schriftelijke verzoek niet volledig is, neemt de Belastingdienst contact met u op.

Verzuimboetes

Heeft u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd voor belastingaanslagen dan wordt bij het opleggen van naheffingsaanslagen voor de btw automatisch een betalingsverzuimboete opgelegd. Systeemtechnisch kon de Belastingdienst niet voorkomen dat er geen betalingsverzuimboete werd opgelegd. Maar wanneer u vervolgens uitstel van betaling heeft aangevraagd, dan zorgt de Belastingdienst ervoor dat de boete wordt vernietigd. Dan ontvangt u bericht van de Belastingdienst dat de boete is vernietigd. In de periode nadat uitstel van betaling is aangevraagd, ontvangt u  periodiek steeds nieuwe naheffingsaanslagen met betalingsverzuimboetes. Ook deze boetes zal de Belastingdienst vernietigen, dus die hoeft u dan niet te betalen.

Bij het opleggen van naheffingsaanslagen voor de loonheffingen legt de Belastingdienst geen betalingsverzuimboeten op. Dat betekent dat ook ondernemers die geen uitstel van betaling aanvragen, ook geen boete krijgen. Ook wanneer u uitstel van betaling heeft aangevraagd, blijft de verplichting om aangifte te doen bestaan. Zo kan het UWV de gegevens die u verstrekt bij de loonaangifte  gebruiken voor de NOW-regeling.

 


Einddata stilligregeling

Het aanvragen van de Subsidie stilliggen COVID-19 kan nog tot en met 15 juli 2020. Vissersvaartuigen die reeds gebruik maken van de regeling kunnen nog tot en met 31 augustus 2020 stilliggen. De subsidieregeling vervalt per 31 december 2020. Dit betekent dat de vasstellingen van de subsidie voor eind van dit jaar moeten worden ingediend en afgerond. Voor meer informatie zie de website van RVO.


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input