Kantoornieuws

Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC)


Update Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

Kun je als ondernemer op basis van je hoofdactiviteit waarmee je ingeschreven staat bij de KvK geen aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), dan is er wellicht een andere optie. Sta je in het Handelsregister met een SBI-code met nevenactiviteiten ingeschreven, die wel recht geeft op de TOGS, dan kun je vanaf 29 april a.s. wellicht op basis van je nevenactiviteit in aanmerking komen voor de TOGS.

Het RVO.nl geeft het volgende voorbeeld: stel: je bent een modeontwerper met als hoofdactiviteit ‘industrieel en productontwerp’. De code die bij deze hoofdactiviteit hoort, valt niet onder de regeling. Maar je verkoopt je kleding ook in winkel met de nevencode die staat voor ‘retail’. Met deze nevenactiviteit kom je wel in aanmerking voor de regeling. Voldoe je ook aan de andere voorwaarden, zoals € 4.000,– omzetverlies van die nevenactiviteit en € 4.000,– vaste lasten voor die nevenactiviteit, dan kun je de TOGS aanvragen (een gift van € 4.000,–). De regeling is te vinden op RVO.nl

Om te checken of u nu in aanmerking komt kunt u gebruik maken van de zoektool van RVO via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs

 

 


Stilligregeling Visserijschepen Covid-19

Op 22 april jl. hebben het Europees Parlement en de Europese Raad akkoord gegeven op het steunpakket voor de visserij in relatie tot de Coronacrisis.

Daarin is ook de al veelbesproken stilligregeling in opgenomen. 
De concrete uitwerking van de regeling is nu in handen van het Ministerie van LNV. Zij streeft ernaar om medio mei de stilligregeling te publiceren en open te stellen.

De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden vanaf 15 maart 2020. De visserijonderneming kan een verzoek om tegemoetkoming achteraf in een totaalaanvraag bij RVO indienen. 

Bedragen
Schepen tot 260 PK €2.200,- per stilligweek
Schepen tussen 260 PK en 300 PK  € 4.400,- per stilligweek
Schepen met meer dan 300 PK € 8.800,- per stilligweek

Uitgaande van deze bedragen kan maximaal 5 weken worden stilgelegen.

Voorwaarden
U bent actieve visser (in 2 jaar met desbetreffend schip minimaal 120 zeedagen gevist voorafgaand aan de aanvraag
U heeft zeven dagen aangesloten stil gelegen.
Gedurende de stilligweek mag de VMS niet uitgezet worden
Gedurende de stilligweek mag niet worden gevaren, ook niet naar een andere haven voor onderhoud, proefvaren of andere zaken.

E-herkenning
Voor het aanvragen van de stilligvergoeding heeft u e-herkenning nodig. Als u daarover nog niet beschikt adviseren we u dit zo snel mogelijk aan te vragen.

Let op: Volledige zekerheid over de beschikbaarheid en voorwaarden van de regeling worden pas gegeven als de regeling door het ministerie wordt gepubliceerd.

(Bron: VisNed)


DGA en Tozo regeling

De voorwaarden voor een dga om gebruik te maken van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) gelden als je, alleen of samen met eventueel andere in de bv werkzame personen, meer dan 50% van de aandelen bezit als je ook aan de andere voorwaarden voldoet.


Update noodloket TOGS (compensatieregeling getroffen sectoren)

Het kabinet heeft de lijst van SBI-codes uitgebreid zodat veel meer ondernemers een beroep kunnen doen op de TOGS-regeling, mits je ook aan de overige voorwaarden voldoet. Bedrijven als food- en non-food winkels, markthandel, taxibedrijven, rijschoolhouders, verschillende reparatiebedrijven, verschillende groothandels, praktijken van fysiotherapeuten, verloskundigen, etc. Kijk op de website van RVO.nl of de SBI-code van jouw inschrijving er bij staat. Vanaf uiterlijk 15 april 2020 kun je dan een aanvraag indienen voor de eenmalige gift van € 4.000,–.

 

NB: op de volgende pagina van RVO staat een zoektool waarmee u op basis van uw kamer van koophandel nummer kan zien of uw onderneming in aanmerking komt:

https://www.rvo.nl/…/tegemoetkoming-…/vastgestelde-sbi-codes

Vestigingsvereiste aangepast

Heb je een bedrijf aan huis, bijvoorbeeld een schoonheidssalon of een rijschool, dan kwam je niet voor de eenmalige gift in aanmerking. Een voorwaarde was dat je fysiek elders een vestiging of productiemiddelen moest hebben. Dit is aangepast. Heb je ‘omvangrijke periodieke vaste lasten’ terwijl je onderneming op je huisadres staat ingeschreven, dan kun je toch een beroep doen op de eenmalige gift. Je bedrijfsactiviteiten moeten dan wel een ‘zekere minimale omvang’ c.q. omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben om voor de gift in aanmerking te komen. Dit moet je met een verklaring onderbouwen. Hierdoor kun je als manegehouder op eigen erf of een rijschoolhouder met meerder lesauto’s, toch in aanmerking komen voor de gift.

Oproep opschorten huur

Het kabinet heeft gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren, ondernemers in de detailhandel, brouwers en ondernemers in de horeca om te kijken hoe de pijn in de sector evenredig kan worden verdeeld. Voor de detailhandel hebben huurders en verhuurders van winkelruimte een brede oproep gedaan aan alle partijen om tot 20 april a.s. de huur op te schorten en de ruimte die daardoor ontstaat te gebruiken om gezamenlijk tot maatwerkoplossingen te komen.

Uitverkoop pas na 1 juli 2020

Het kabinet wil de brancheorganisaties ondersteunen om massale kortingsacties voor 1 juli a.s. tegen te gaan. Op dit moment onderzoekt het kabinet de mogelijkheden.

(Bron: www.coronaregelingen.nl)


Formulier Registratie Belastingdienst aanleveren!

Klanten die gebruik willen maken van de VIA (Vooraf Ingevulde Aangifte 2019 Inkomstenbelasting)  ontvangen van de Belastingdienst (meestal in de maand februari) een registratiebrief met formulier. Dat formulier met daarop de activeringscode hebben wij nodig om de machtiging van u, om de vooraf ingevulde gegevens te mogen gebruiken, te kunnen activeren.

Stuur daarom a.u.b. het formulier 'Registratie machtiging intermedair' naar ons toe of breng het even langs!

Uiteraard dient u ook uw financiële jaaroverzichten 2019 mee te sturen. Deze dienen dan ter controle van de vooraf ingevulde gegevens.


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input