Kantoornieuws

Verlenging steunpakket Coronamaatregelen

Het steunpakket van Rijksoverheid wordt ook doorgetrokken naar het derde kwartaal 2021. Ook zijn er extra maatregelen aangekondigd om bedrijven te helpen met hun schulden.

Aangekondigd is onder meer dat de TVL en de NOW onder dezelfde voorwaarden worden doorgetrokken naar het derde kwartaal 2021. Nieuw in de TVL is dat vanaf het tweede kwartaal 2021 je klant kan kiezen tussen twee referentieperioden: Q2 2019 of Q3 2020. Voor grote bedrijven gaat het subsidieplafond in het tweede kwartaal 2021 omhoog naar € 1.200.000. De nieuwe referentiemaand voor de NOW wordt februari 2021.

Nieuw is dat de TVL vanaf subsidieperioden vanaf oktober 2020 niet meer meetelt als omzet voor de NOW. Bij het aanvragen van de definitieve subsidie betekent dit voor veel werkgevers waarschijnlijk dat ze meer subsidie zullen ontvangen.

De Belastingdienst gaat niet generiek belastingschulden kwijtschelden en vanaf 1 juli 2021 moet elke ondernemer zijn nieuwe belastingschulden weer op tijd betalen. Voor het terugbetalen van de belastingschulden waarvoor uitstel van betaling loopt, krijgen ondernemers echter langer de tijd. Dit hoeft pas vanaf 1 oktober 2022 en mag dan plaatsvinden in 5 jaar. De invorderingsrente blijft tot 1 januari 2022 0,01% en gaat dan omhoog naar 1%. Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt de invorderingsrente dan 3% en vanaf 1 januari 2024 4%.

Een flink aantal belastingmaatregelen wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Denk hierbij aan de onbelaste reiskostenvergoeding, het btw-nultarief op mondkapjes, coronavaccins- en testkits, de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel en de goedkeuring voor behoud van hypotheekrenteaftrek. De tegemoetkoming in het urencriterium vervalt wel per 1 juli 2021.


TVL kwartaal 1 2021 aanvragen voor 18 mei!

Wanneer u in het eerste kwartaal 2021 meer dan 30% omzetverlies t.o.v. het eerste kwartaal van 2019(!) heeft, kunt u de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen. Dit kan tot en met 18 mei (17:00 uur) as. 

Let op: vanaf 12 april as. heeft u voor het aanvragen van de regeling E-herkenning niveau 3 nodig. Regel dit op tijd met uw E-herkennings leverancier. Ook wanneer u een machtiging aan uw intermediair wilt verstrekken of wijzigen. 


MIT-haalbaarheidssubsidie regeling voor de visserij

De MIT-haalbaarheidssubsidie regeling voor innovatieve ideeen in de visserijsector gaat op 20 april as. open. Het beschikbare budget is 400.000 euro. Bij de regeling geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt. De ervaring leert dat de eerste dag het beschikbare budget al ruim overschreden wordt. 
Heeft u dus een duurzaam innovatief idee voor de sector, wees er dan op tijd bij en bereidt uw aanvraag nu al voor.

Meer informatie over de regeling is hier te vinden.


NOW aanvragen voor het eerste kwartaal kan t/m 14 maart!

NOW3.2 - Tegemoetkoming loonkosten

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

Het loket bij het UWV voor de 4e aanvraagperiode (1 januari tot 1 april 2021) is op 15 februari geopend. 

U kunt als werkgever voor elk tijdvak besluiten of u wel of geen aanvraag wilt doen. Ook als u geen aanspraak heeft gemaakt op NOW1 of 2 kunt u wel gebruik maken van NOW3.

LET OP: Aanvragen kan tot en met 14 maart 2021 via https://now.uwv.nl/now-4.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen of wilt u dat wij de aanvraag voor u verzorgen? 0527-687204 (vraag naar Johannes Weerstand).


Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen opengesteld

Deze regeling is bedoeld om oudere motoren te vervangen door modernere Stage V motoren die minder fijnstof en stikstof uitstoten.  Ook wordt er geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van SCR katalysatoren. Dit in het kader van de GreenDeal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

Tot slot kunnen ook elektrische aandrijfmotoren worden gesubsidieerd, als zij van elektriciteit worden voorzien door een batterij of brandstofcel of indien de huidige oplossing makkelijk hierdoor vervangen kan worden. Wanneer zij rechtstreeks samenhangen met een van bovenstaande investeringen, komen ook maatregelen tegen geluidsemissies in aanmerking voor subsidie.

De verkrijgbare subsidie per vaartuig bedraagt maximaal €200.000. Het subsidiepercentage is ten hoogste 40% van de investeringskosten (dit percentage kan voor MKB aanvragers worden verhoogd naar 50% voor middelgrote ondernemers en 60% voor kleine ondernemers). Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

U kunt de aanvraag indienen via RVO. Hiervoor is wel E-herkenning nodig. Ook is het binnenschipcertificaat van het vaartuig nodig, het vaartijdenboek en een duidelijke gespecificeerde offerte van de investering.

Wilt u verder praten over de mogelijkheden of via ons een aanvraag indienen, neem dan contact met ons op via 0527-687204.

 


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input