Kantoornieuws

Werkwijze aanvragen Stilligregeling Corona Visserij

U kunt de stilligregeling vanaf 15 mei jl. aanvragen. Aanvragen gaat via MijnDossier bij RVO. 

Om in te kunnen loggen heeft u E-herkenning nodig. Vraag dit op tijd aan!
Uw aanvraag moet ingediend zijn voordat de betreffende maximale vijf stilligweken volledig zijn benut. De aanvraag moet dus uiterlijk in de vijfde stilligweek ingediend worden. Elk vissersvaartuig mag maar 1 aanvraag doen. In totaal kan er voor maximaal 5 stilligperiodes van 7 aaneengesloten dagen subsidie worden aangevraagd.

Om uw aanvraag bij RVO compleet te kunnen maken moet er ook een MKB-toets overlegd worden. Deze kunt u invullen door op de volgende link te klikken. Het resultaat van deze toets moet als bijlage bij uw subsidieaanvraag gevoegd worden.
Inloggen bij RVO gaat via de volgende link

LET OP: Ook dient u over TAN-codes te beschikken van RVO. Vraagt u deze ook op tijd aan (via MijnDossier bij RVO). Het duurt 5 werkdagen voordat u die van RVO ontvangt.


Stilligregeling Corona gepubliceerd, aanvragen vanaf 15 mei

De stilligregeling in verband met de corona crisis is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 15 mei is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het tijdelijk stoppen van visserijactiviteiten als gevolg van de corona uitbraak.
De regeling wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 16 maart 2020. Stilligperiodes vanaf die datum komen, mits aan alle overige voorwaarden is voldaan, in aanmerking voor een vergoeding vanuit de regeling. Een definitieve einddatum is nog niet bepaald.


Let wel op want de subsidieaanvraag moet ingediend zijn voordat de betreffende maximale vijf stilligweken volledig zijn benut. De aanvraag moet dus uiterlijk in de vijfde stilligweek ingediend worden en elk vissersvaartuig maar maar 1 aanvraag doen.
In totaal kan er voor maximaal 5 stilligperiode van 7 aaneengesloten dagen subsidie worden aangevraagd.


Om de aanvraag bij RVO in te kunnen dienen dient u gebruik te maken van eHerkenning. 
De Nederlandse Vissersbond en de VisNed ondersteunen leden kostenloos bij het aanvragen van de subsidie.Thuiswerken in coronatijden

Belastingvrije vergoeding
Door de coronacrisis werkt een groot deel van de Nederlanders vanuit huis. Hoe zit het met de kosten die u maakt bij de inrichting van de thuiswerkplek?
Als werkgever mag u een werknemer eens in de vijf jaar een belastingvrije vergoeding verstrekken van € 1.815,- o een thuiswerkplek in te richten. Voorwaarde is dat de werknemer minstens één dag per week thuiswerkt. De inrichting van de werkplek moet voldoen aan de Arbowetgeving en de afspraken over het thuiswerken schriftelijk worden vastgelegd. De laptop, tablet e.d., maar ook de internetaansluiting, mogen onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld als wordt voldaan aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt in dat de werknemer zijn werk niet kan doen zonder deze voorziening(en). In hoeverre communicatiemiddelen worden gebruikt voor het werk of privé speelt geen rol.

Zelfstandige woonruimte
Als u thuis een kantoortje of werkruimte voor uw onderneming hebt, levert dit slechts in een beperkt aantal gevallen een aftrekpost op. U kunt de kosten alleen zakelijk opvoeren als u vanuit een 'zelfstandige woonruimte' werkt. Dit is het geval als de werkruimte als een zelfstandige unit valt te zien die losstaat van de rest van uw woning. Een werkplek in de woonkamer of een extra kamer is geen zelfstandige werkruimte. De Belastingdienst hanteert namelijk de volgende criteria:

  • de werkruimte heeft een eigen ingang of opgang; 
  • de werkruimte heeft een eigen sanitaire voorziening; 
  • u kunt de werkruimte los van uw woning verhuren aan een derde.

NB: De fiscale regelgeving rondom thuiswerken is complex. Uw NOAB-adviseur kan u daarbij helpen.
(Bron: Aan de orde; Uitgave NOAB, Jaargang 30 nr. 2 -2020)


Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC)


Update Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

Kun je als ondernemer op basis van je hoofdactiviteit waarmee je ingeschreven staat bij de KvK geen aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), dan is er wellicht een andere optie. Sta je in het Handelsregister met een SBI-code met nevenactiviteiten ingeschreven, die wel recht geeft op de TOGS, dan kun je vanaf 29 april a.s. wellicht op basis van je nevenactiviteit in aanmerking komen voor de TOGS.

Het RVO.nl geeft het volgende voorbeeld: stel: je bent een modeontwerper met als hoofdactiviteit ‘industrieel en productontwerp’. De code die bij deze hoofdactiviteit hoort, valt niet onder de regeling. Maar je verkoopt je kleding ook in winkel met de nevencode die staat voor ‘retail’. Met deze nevenactiviteit kom je wel in aanmerking voor de regeling. Voldoe je ook aan de andere voorwaarden, zoals € 4.000,– omzetverlies van die nevenactiviteit en € 4.000,– vaste lasten voor die nevenactiviteit, dan kun je de TOGS aanvragen (een gift van € 4.000,–). De regeling is te vinden op RVO.nl

Om te checken of u nu in aanmerking komt kunt u gebruik maken van de zoektool van RVO via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs

 

 


Stilligregeling Visserijschepen Covid-19

Op 22 april jl. hebben het Europees Parlement en de Europese Raad akkoord gegeven op het steunpakket voor de visserij in relatie tot de Coronacrisis.

Daarin is ook de al veelbesproken stilligregeling in opgenomen. 
De concrete uitwerking van de regeling is nu in handen van het Ministerie van LNV. Zij streeft ernaar om medio mei de stilligregeling te publiceren en open te stellen.

De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden vanaf 15 maart 2020. De visserijonderneming kan een verzoek om tegemoetkoming achteraf in een totaalaanvraag bij RVO indienen. 

Bedragen
Schepen tot 260 PK €2.200,- per stilligweek
Schepen tussen 260 PK en 300 PK  € 4.400,- per stilligweek
Schepen met meer dan 300 PK € 8.800,- per stilligweek

Uitgaande van deze bedragen kan maximaal 5 weken worden stilgelegen.

Voorwaarden
U bent actieve visser (in 2 jaar met desbetreffend schip minimaal 120 zeedagen gevist voorafgaand aan de aanvraag
U heeft zeven dagen aangesloten stil gelegen.
Gedurende de stilligweek mag de VMS niet uitgezet worden
Gedurende de stilligweek mag niet worden gevaren, ook niet naar een andere haven voor onderhoud, proefvaren of andere zaken.

E-herkenning
Voor het aanvragen van de stilligvergoeding heeft u e-herkenning nodig. Als u daarover nog niet beschikt adviseren we u dit zo snel mogelijk aan te vragen.

Let op: Volledige zekerheid over de beschikbaarheid en voorwaarden van de regeling worden pas gegeven als de regeling door het ministerie wordt gepubliceerd.

(Bron: VisNed)


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input